Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 1: Các bước tiến hành một nghiên cứu

Nội dung bài giảng của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về các bước tiến hành nghiên cứu khoa học: ý tưởng nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, tổng quan tài liệu, thiết kế nghiên cứu, thu thập dữ liệu, phân tích đơn biến, phân tích đa biến và xử lý số liệu. | CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH MỘT NGHIÊN CỨU TS NGUYỄN NGỌC RẠNG CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU Ý TƢỞNG NGHIÊN CỨU Ý TƢỞNG NGHIÊN .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.