Bài giảng Kỹ năng mềm

Mục tiêu của Bài giảng Kỹ năng mềm là: Cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cơ bản để thành công trong học tập, cuộc sống cũng như trong công việc. Giúp sinh viên nhận thức đúng đắn hơn về sự cần thiết của các kỹ năng mềm, phương pháp hình thành và rèn luyện các kỹ năng cơ bản như kỹ năng giao tiếp; kỹ năng chuẩn bị hồ sơ xin việc, phỏng vấn; kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng giải quyết vấn đề. | 14/9/2017 MÔN HỌC: KỸ NĂNG MỀM NGƯỜI VIỆT NAM THÀNH CÔNG CHƯA THÀNH CÔNG THI OLYMPIC CÔNG VIỆC QUỐC TẾ THẤT NGHIỆP NHIỀU NGƯỜI VIỆT NAM Năm nào cũng có nhiều giải vàng, bạc quốc tế Các nước phải ganh tị Năng lực lao động VN thì rất buồn Tại sao lại như vây? Thiếu kỹ năng mềm Là lý do mang đi so sánh với lao động nước ngoài 1 14/9/2017 THEO UNESCO MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC HỌC LÀM BIẾT CÓ VIỆC LÀM THẤP CHUNG SỐNG KHẲNG ĐỊNH MÌNH THIẾU KỸ NĂNG CHƯA THÀNH CÔNG TRONG QUÁ TRÌNH HỌC VIỆT NAM Khi ngồi trên ghế nhà trường Được trang bị các kiến thức Sự phát triển của KH-CN Học kiến thức trở nên rất dễ dàng Cần kỹ năng để tìm hiểu kiến thức mới Số ít HSSV năng động Tự tìm cơ hội để trau dồi các kỹ năng Phần lớn HSSV vẫn chưa biết đến kỹ năng mềm Họ nghĩ học giỏi là đủ và chắc chắn thành công? Quan điểm này đúng hay sai? 2 14/9/2017 THÀNH CÔNG KỸ NĂNG MỀM KỸ NĂNG CỨNG THEO HỘI ĐỒNG KINH DOANH TẠI ÚC (8 KN) 1 • GIAO TIẾP 2 • LV NHÓM 3 • GIẢI QUYẾT VĐ 4 • SÁNG TẠO 5 6 7 8 • LẬP KẾ HOẠCH • QUẢN LÝ BẢN THÂN • HỌC TẬP • CÔNG NGHỆ NỘI DUNG MÔN HỌC BÀI 1 BÀI 2 BÀI 3 • TỔNG QUAN • TỰ NHẬN THỨC • GIAO TIẾP BÀI 4 • LÀM VIỆC NHÓM BÀI 5 • CHUẨN BỊ HỒ SƠ BÀI 6 • GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 3 14/9/2017 TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẮC NHÂN TÂM KỸ NĂNG MỀM- Hoàng Thị Thu Hiền KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THƯƠNG LƯỢNG YÊU CẦU MÔN HỌC KHÔNG SỬ DỤNG DT NGỒI THEO NHÓM KHÔNG LÀM VIỆC RIÊNG MỤC TIÊU - Về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cơ bản để thành công trong học tập, cuộc sống cũng như trong công việc. Giúp sinh viên nhận thức đúng đắn hơn về sự cần thiết của các kỹ năng mềm, phương pháp hình thành và rèn luyện các kỹ năng cơ bản như như kỹ năng giao tiếp; kỹ năng chuẩn bị hồ sơ xin việc, phỏng vấn; kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng giải quyết vấn đề. 4 14/9/2017 MỤC TIÊU - Về kỹ năng: Giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng và áp dụng trong thực tế kỹ năng cơ bản. Sinh viên vận dụng các kiến thức đã học để khai thác hiệu quả hơn năng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    19    1    06-02-2023
22    31    1    06-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.