Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 2 - GV. Trần Nhật Minh

Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về chiến lược sản phẩm, quá trình thiết kế chiến lược sản phẩm, nội dung chiến lược sản phẩm. nội dung chi tiết. | Trần Nhật Minh, MBA 1. Khái niệm về chiến lược sản phẩm. 2. Quá trình thiết kế chiến lược sản phẩm. 3. Nội dung chiến lược sản phẩm. 1 • Chiến lược sản phẩm là: • tổng thể các quyết định và hành động • liên quan đến sản xuất và kinh doanh sản phẩm, • hướng tới những mục tiêu nhất định • để các năng lực và nguồn lực của tổ chức đáp ứng được những cơ hội và thách thức từ bên ngoài I. Khái niệm về chiến lược sản phẩm Phải giúp điều phối giữa các bộ phận chức năng của tổ chức Xác định rõ ràng việc phân phối các nguồn lực Tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm trên thị .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.