Tổng Mục lục Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam năm 2017

Bài viết tóm tắt Tổng Mục lục Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam năm 2017. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết bài viết. | Tổng Mục lục Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam năm 2017 Tác giả TT Tên bài Số Trang 1 Nguyễn Quang Thái Phát triển hài hòa và động lực phát triển ở Việt Nam 1 3 2 Phạm Hoàng Giang, Phạm Đức Thư Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước ở Việt Nam hiện nay 1 14 3 Đỗ Quang Hưng Tính hiện đại nhìn từ khía cạnh triết học 1 21 4 Lê Thị Thanh Hà Năng lực tư duy phản biện của đội ngũ cán bộ Việt Nam hiện nay 1 30 5 Nguyễn Thanh Đạt Thực hiện an sinh xã hội ở Việt Nam vì mục tiêu công bằng 1 36 6 Trình Năng Chung, Nguyễn Giang Hải Văn hóa Đông Sơn 10 thế kỷ đầu Công nguyên 1 45 7 Nguyễn Thanh Bình Bang giao giữa Đại Việt với các nước láng giềng thời Lý 1 58 8 Phạm Văn Dương, Tác động của đạo Tin Lành đối với người Mông di cư ở Đắk Lắk 1 68 Vũ Thị Hà 9 Vũ Tuấn Hưng Giá trị của tri thức truyền thống các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên 1 77 10 Thân Thị Hạnh Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay 1 83 11 Lê Thi Bình luận câu ngạn ngữ Việt Nam về sự phê bình và tự phê bình 1 90 12 Nguyễn Đức Trọng Bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa Hoàng thành Thăng Long 1 93 13 Nguyễn Duy Phương Lễ Trai đàn chẩn tế dưới triều Minh Mạng 1 98 14 Nguyễn Danh Sơn Tư duy mới về quản lý tài nguyên và môi trường ở Việt Nam 2 3 15 Nguyễn Thị Vũ Hà Chu chuyển vốn quốc tế ở Việt Nam giai đoạn 2006-2015 2 11 125 16 Trần Đình Bích Tác động của công nghiệp hóa đối với nông dân Việt Nam 2 19 17 Trương Minh Dục Quản lý phát triển xã hội vùng Tây Nguyên 2 25 18 Mạch Quang Thắng Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và phát triển 2 34 19 Phạm Thị Thu Hiền Hình thức xử phạt quan lại dưới triều Gia Long và Minh Mệnh 2 42 20 Trần Văn Đại Lợi Chính quyền Việt Nam Cộng hòa với Hiệp định Paris 2 47 21 Hoàng Việt Trung Chính sách thu phục Bắc Thành của Gia Long 2 58 22 Trần Thị Hường Biểu tượng trong thơ kháng chiến Việt Nam giai đoạn 1945-1975 2 64 23 Hoàng Thị Lan Vai trò của .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    147    1    08-12-2022
2    116    1    08-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.