Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 401

Giúp học sinh đánh giá lại kiến thức đã học cũng như kinh nghiệm ra đề của giáo viên. Mời các bạn và quý thầy cô cùng tham khảo Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 401. | - 2018 – ã đề: 401 Câu 1: Đảng Quốc đại được thành lập có vai trò như thế nào đối với phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ? A. Đánh dấu giai đoạn mới trong phong trào giải phóng dân tộc, giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị. B. Tạo điều kiện để phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ phát triển sang giai đoạn đỉnh cao. C. Là chính đảng của giai cấp tư sản, có khả năng giải phóng dân tộc cho nhân dân Ấn Độ. D. Đánh dấu sự thức tỉnh của giai cấp tư sản Ấn Độ, hòa chung vào trào lưu dân tộc dân chủ của nhiều nước châu Á. Câu 2: Tham dự Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1 - 1930) gồm đại diện của các tổ chức cộng sản nào? A. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn. B. Đông Dương Cộng sản liên đoàn, Tân Việt Cách mạng đảng. C. An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn. D. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng. Câu 3: Đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành A. siêu cường tài chính số một thế giới. B. một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới. C. trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới. D. trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất thế giới. Câu 4: Tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là A. phi nghĩa thuộc về các bên tham chiến. B. chính nghĩa thuộc về phe Liên minh. C. chính nghĩa thuộc về phe Hiệp ước. D. chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa. Câu 5: Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX là A. mâu thuẫn dân tộc gay gắt. B. sự phân hóa trong nội bộ triều đình phong kiến. C. thực dân Pháp quyết tâm trừ khử phe chủ chiến. D. triều đình phong kiến xuống chiếu Cần vương. Câu 6: Vấn đề quan trọng hàng đầu và cấp bách nhất đặt ra cho các nước Đồng minh tại Hội nghị Ianta là A. giải quyết vấn đề các nước phát xít chiến bại. B. tổ chức lại thế giới sau chiến tranh. C. phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận. D. nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít. Câu 7: Thể chế chính trị của nước Nga trước Cách

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    26    2    11-06-2023
250    333    6    11-06-2023
72    63    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.