Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 404

Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 404 giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi. | - 2018 – ã đề: 404 Câu 1: Chính sách khai thác lần thứ nhất của Pháp ở Việt Nam (1897 - 1914) trong công nghiệp chú trọng vào ngành A. khai thác mỏ. B. công nghiệp chế biến. C. công nghiệp nhẹ. D. công nghiệp nặng. Câu 2: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, tâm điểm đối đầu giữa hai cực Xô - Mĩ ở châu Âu là sự ra đời và tồn tại A. khối quân sự NATO. B. kế hoạch Mácsan. C. tổ chức Hiệp ước Vácsava. D. hai nhà nước trên lãnh thổ Đức. Câu 3: Thực dân Pháp chiếm được 6 tỉnh Nam Kì (1867) là do nguyên nhân cơ bản nào? A. Lực lượng quân Pháp mạnh, trang bị vũ khí hiện đại. B. Nhà Nguyễn bạc nhược, mang nặng tư tưởng cầu hòa. C. Phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân không quyết liệt. D. Nhà Thanh giúp Pháp ngăn cản cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Câu 4: Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, thế giới dần chuyển sang xu thế nào? A. Hòa hoãn, cạnh trạnh và tránh mọi xung đột. B. Tiếp xúc, thỏa hiệp và mở rộng liên kết. C. Hòa dịu, đối thoại và hợp tác phát triển. D. Thỏa hiệp, nhân nhượng và kiềm chế đối đầu. Câu 5: Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (1 - 1930) với cương vị là A. phái viên của Quốc tế Cộng sản. B. nhà trí thức yêu nước. C. người đứng đầu một Đảng cộng sản. D. người đứng đầu một tổ chức cộng sản. Câu 6: Trật tự thế giới mới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất được gọi là A. hệ thống Vecxai - Oasinhtơn. B. trật tự đa cực. C. trật tự một cực. D. trật tự hai cực Ianta. Câu 7: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là do mâu thuẫn giữa A. các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa. B. nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc. C. giai cấp công nhân với giai cấp tư sản. D. phe Hiệp ước với phe Liên minh. Câu 8: Khẩu hiệu “Đánh đuổi Pháp - Nhật” thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu ra trong A. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Pác Bó (19 - 5 - 1941). B. Đại hội quốc dân Tân Trào (tháng 8 - 1945). C. chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    197    1    11-06-2023
33    31    1    11-06-2023
4    196    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.