Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 406

Cùng tham khảo Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 406 sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các em học sinh có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. | - 2018 – ã đề: 406 Câu 1: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Đức là A. cho vay nặng lãi. B. phong kiến quân phiệt. C. quân phiệt hiếu chiến. D. thực dân. Câu 2: Tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là gì? A. Chính nghĩa thuộc về phe Hiệp ước. B. Chính nghĩa thuộc về phe Liên minh. C. Chính nghĩa thuộc về các nước tư bản. D. Chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa. Câu 3: Nguyễn Ái Quốc cùng một số người yêu nước Tuynidi, Ma rốc thành lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pa-ri năm 1921 nhằm tập hợp A. nhân dân thuộc địa biểu tình chống thực dân Pháp. B. nhân dân thuộc địa sống trên đất Pháp chống chủ nghĩa thực dân. C. nhân dân thuộc địa ủng hộ nhân dân Việt Nam chống Pháp. D. những người yêu nước ở Đông Dương chống thực dân Pháp. Câu 4: Nội dung nào dưới đây phản ánh đầy đủ vai trò của Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai? A. Có vai trò nhất định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. B. Góp phần lớn vào việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. C. Là một trong ba lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định. D. Hỗ trợ liên quân Anh – Mĩ để tiêu diệt phát xít. Câu 5: Lực lượng chính tham gia phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc ngay từ ngày đầu bùng nổ là A. tư sản dân tộc và nông dân. B. sinh viên yêu nước ở Bắc Kinh. C. công nhân, nông dân ở Vũ Xương. D. công nhân, nông dân, tiểu tư sản. Câu 6: Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) là gì? A. Tham gia cuộc chiến tranh khi thấy lợi nhuận. B. Tham chiến một cách có điều kiện. C. Đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc. D. Đứng ngoài cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. Câu 7: Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Ianta (2 - 1945) là A. các nước thắng trận thỏa thuận việc chia nước Đức thành 2 nước Đông Đức và Tây Đức. B. đàm phán, ký kết các hiệp ước với các nước phát xít bại trận. C. thỏa thuận việc đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. D. các nước phát xít Đức, Italia kí văn kiện đầu hàng phe .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.