Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 408

Cùng tham khảo Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 408 để giúp học sinh hệ thống kiến thức đã học cũng như có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới và giúp giáo viên trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề: 408 Câu 1: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là do mâu thuẫn giữa A. giai cấp công nhân với giai cấp tư sản. B. nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc. C. các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa. D. phe Hiệp ước với phe Liên minh. Câu 2: Sau cuộc vận động ngoại giao của Quốc vương N. Xihanúc (9 - 11 - 1953) ở Campuchia, chính phủ Pháp đã A. trao quyền tự trị cho Campuchia, nhưng vẫn đóng quân tại nước này. B. công nhận độc lập hoàn toàn cho Campuchia và rút quân về nước. C. kí hiệp ước trao trả độc lập cho Campuchia, nhưng vẫn đóng quân tại nước này. D. kí hiệp ước trao trả độc lập cho Campuchia và rút quân về nước. Câu 3: Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, thế giới dần chuyển sang xu thế nào? A. Hòa dịu, đối thoại và hợp tác phát triển. B. Tiếp xúc, thỏa hiệp và mở rộng liên kết. C. Thỏa hiệp, nhân nhượng và kiềm chế đối đầu. D. Hòa hoãn, cạnh trạnh và tránh mọi xung đột. Câu 4: Chính sách nhượng bộ của Anh, Pháp tại Hội nghị Muy-ních (9 - 1938) tác động thế nào đến sự bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)? A. Hạn chế quá trình dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai. B. Đem lại tình thế hòa bình ở châu Âu. C. Tạo điều kiện cho chủ nghĩa phát xít đẩy mạnh xâm lược. D. Đè bẹp âm mưu mở rộng chiến tranh của phát xít. Câu 5: Thực dân Pháp chiếm được 6 tỉnh Nam Kì (1867) là do nguyên nhân cơ bản nào? A. Nhà Nguyễn bạc nhược, mang nặng tư tưởng cầu hòa. B. Lực lượng quân Pháp mạnh, trang bị vũ khí hiện đại. C. Phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân không quyết liệt. D. Nhà Thanh giúp Pháp ngăn cản cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Câu 6: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, tâm điểm đối đầu giữa hai cực Xô - Mĩ ở châu Âu là sự ra đời và tồn tại A. hai nhà nước trên lãnh thổ Đức. B. tổ chức Hiệp ước Vácsava. C. khối .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    1442    2    17-07-2024
5    100    2    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.