Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 410

Nhằm giúp các bạn làm tốt các bài tập môn Sử đồng thời các bạn sẽ không bị bỡ ngỡ với các dạng bài tập chưa từng gặp, hãy tham khảo Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 410 dưới đây. | - 2018 – ã đề: 410 Câu 1: Cơ quan nào của Liên hợp quốc giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới? A. Tòa án quốc tế. B. Ban thư ký. C. Hội đồng Bảo an. D. Đại hội đồng. Câu 2: Lực lượng chính tham gia phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc ngay từ ngày đầu bùng nổ là A. tư sản dân tộc và nông dân. B. công nhân, nông dân, tiểu tư sản. C. công nhân, nông dân ở Vũ Xương. D. sinh viên yêu nước ở Bắc Kinh. Câu 3: Âm mưu chủ yếu trong “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ là gì? A. Khống chế các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ. B. Đàn áp phong trào cách mạng thế giới. C. Ngăn chặn, tiến tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa. D. Tham vọng làm bá chủ thế giới. Câu 4: Tổ chức Hiệp ước Vacsava là liên minh A. chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu. B. hợp tác kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu. C. chính trị, quân sự mang tính phòng thủ của các nước xã hội chủ nghĩa. D. phòng thủ về quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu. Câu 5: Phong trào cách mạng 1930-1931 nêu cao khẩu hiệu A. “Tự do dân chủ”, “cơm áo hòa bình”. B. “Chống đế quốc” và “chống phát xít”. C. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”. D. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc, việt gian”. Câu 6: Nhiệm vụ trực tiếp trước mắt của cách mạng Việt Nam được Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 7 - 1936) xác định là A. đánh đuổi đế quốc Pháp và phong kiến tay sai. B. đánh đuổi đế quốc Pháp, giành độc lập dân tộc. C. chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh. D. chống phát xít, chống chiến tranh, giành độc lập dân tộc. Câu 7: Giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á đang trong giai đoạn A. khủng hoảng triền miên. B. phát triển thịnh đạt. C. bước đầu phát triển. D. mới hình thành. Câu 8: Ảnh hưởng của chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất (1873) đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân dân ta là gì? A. Làm nức lòng nhân dân cả nước. B. Làm cho thực dân Pháp hoang mang. C. Pháp phải tìm cách .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
440    25    2    08-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.