Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 412

Gửi đến các em Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 412 giúp các em học sinh có thêm nguồn tài liệu để tham khảo cũng như củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi. tài liệu. | - 2018 – ã đề 4 Câu 1: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, tâm điểm đối đầu giữa hai cực Xô - Mĩ ở châu Âu là sự ra đời và tồn tại A. khối quân sự NATO. B. kế hoạch Mácsan. C. tổ chức Hiệp ước Vácsava. D. hai nhà nước trên lãnh thổ Đức. Câu 2: Sau cuộc vận động ngoại giao của Quốc vương N. Xihanúc (9 - 11 - 1953) ở Campuchia, chính phủ Pháp đã A. công nhận độc lập hoàn toàn cho Campuchia và rút quân về nước. B. trao quyền tự trị cho Campuchia, nhưng vẫn đóng quân tại nước này. C. kí hiệp ước trao trả độc lập cho Campuchia, nhưng vẫn đóng quân tại nước này. D. kí hiệp ước trao trả độc lập cho Campuchia và rút quân về nước. Câu 3: Chính sách nhượng bộ của Anh, Pháp tại Hội nghị Muy-ních (9 - 1938) tác động thế nào đến sự bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)? A. Tạo điều kiện cho chủ nghĩa phát xít đẩy mạnh xâm lược. B. Hạn chế quá trình dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai. C. Đè bẹp âm mưu mở rộng chiến tranh của phát xít. D. Đem lại tình thế hòa bình ở châu Âu. Câu 4: Chính sách khai thác lần thứ nhất của Pháp ở Việt Nam (1897 - 1914) trong công nghiệp chú trọng vào ngành A. công nghiệp chế biến. B. khai thác mỏ. C. công nghiệp nhẹ. D. công nghiệp nặng. Câu 5: Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là A. dân chủ tư sản kiểu cũ. B. cách mạng vô sản. C. dân chủ tư sản kiểu mới. D. cách mạng tư sản triệt để. Câu 6: Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, thế giới dần chuyển sang xu thế nào? A. Hòa dịu, đối thoại và hợp tác phát triển. B. Hòa hoãn, cạnh trạnh và tránh mọi xung đột. C. Tiếp xúc, thỏa hiệp và mở rộng liên kết. D. Thỏa hiệp, nhân nhượng và kiềm chế đối đầu. Câu 7: Trong 20 năm đầu (1885 - 1905) Đảng Quốc đại chủ trương dùng phương pháp nào chống thực dân ở Ấn Độ? A. Thương lượng. B. Bạo lực. C. Đấu tranh chính trị. D. Ôn hòa. Câu 8: Nhân dân Liên Xô hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 - 1950) dựa vào A. những tiến bộ khoa học kĩ thuật. B. sự giúp đỡ của các nước Đông Âu. C. tinh thần tự lực, tự cường. D. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.