Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 414

Gửi đến các em Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 414 giúp các em học sinh có thêm nguồn tài liệu để tham khảo cũng như củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi học kì. tài liệu. | - 2018 – ã đề: 414 Câu 1: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Đức là A. cho vay nặng lãi. B. phong kiến quân phiệt. C. quân phiệt hiếu chiến. D. thực dân. Câu 2: Cơ quan nào của Liên hợp quốc giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới? A. Đại hội đồng. B. Ban thư ký. C. Tòa án quốc tế. D. Hội đồng Bảo an. Câu 3: Nhiệm vụ trực tiếp trước mắt của cách mạng Việt Nam được Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 7 - 1936) xác định là A. đánh đuổi đế quốc Pháp, giành độc lập dân tộc. B. chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh. C. đánh đuổi đế quốc Pháp và phong kiến tay sai. D. chống phát xít, chống chiến tranh, giành độc lập dân tộc. Câu 4: Lực lượng chính tham gia phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc ngay từ ngày đầu bùng nổ là A. tư sản dân tộc và nông dân. B. sinh viên yêu nước ở Bắc Kinh. C. công nhân, nông dân ở Vũ Xương. D. công nhân, nông dân, tiểu tư sản. Câu 5: Nội dung nào dưới đây phản ánh đầy đủ vai trò của Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai? A. Hỗ trợ liên quân Anh – Mĩ để tiêu diệt phát xít. B. Là một trong ba lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định. C. Có vai trò nhất định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. D. Góp phần lớn vào việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. Câu 6: Âm mưu chủ yếu trong “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ là gì? A. Tham vọng làm bá chủ thế giới. B. Đàn áp phong trào cách mạng thế giới. C. Ngăn chặn, tiến tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa. D. Khống chế các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ. Câu 7: Giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á đang trong giai đoạn A. bước đầu phát triển. B. mới hình thành. C. khủng hoảng triền miên. D. phát triển thịnh đạt. Câu 8: Cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương? A. Hùng Lĩnh. B. Bãi Sậy. C. Hương Khê. D. Ba Đình. Câu 9: Tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là gì? A. Chính nghĩa thuộc về phe Hiệp ước. B. Chiến tranh

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
107    20    1    11-06-2023
382    51    4    11-06-2023
19    24    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.