Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 416

Mời các bạn học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 416 để giúp học sinh hệ thống kiến thức đã học cũng như có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới và giúp giáo viên trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề: 416 Câu 1: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, tâm điểm đối đầu giữa hai cực Xô - Mĩ ở châu Âu là sự ra đời và tồn tại A. kế hoạch Mácsan. B. tổ chức Hiệp ước Vácsava. C. hai nhà nước trên lãnh thổ Đức. D. khối quân sự NATO. Câu 2: Thực dân Pháp chiếm được 6 tỉnh Nam Kì (1867) là do nguyên nhân cơ bản nào? A. Nhà Nguyễn bạc nhược, mang nặng tư tưởng cầu hòa. B. Phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân không quyết liệt. C. Lực lượng quân Pháp mạnh, trang bị vũ khí hiện đại. D. Nhà Thanh giúp Pháp ngăn cản cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Câu 3: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật là A. quân phiệt hiếu chiến. B. phong kiến quân phiệt. C. cho vay nặng lãi. D. thực dân. Câu 4: Trật tự thế giới mới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất được gọi là A. trật tự đa cực. B. trật tự một cực. C. hệ thống Vecxai - Oasinhtơn. D. trật tự hai cực Ianta. Câu 5: Sự kiện đánh dấu chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ hoàn toàn là A. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” (2 - 9 - 1945). B. Mĩ dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm ở miền Nam. C. Nhật vào Đông Dương, thành lập chính phủ Trần Trọng Kim. D. vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị (30 - 8 - 1945 ). Câu 6: Hiến pháp năm 1889 quy định thể chế chính trị của Nhật Bản là A. cộng hòa. B. Liên bang. C. quân chủ lập hiến. D. quân chủ chuyên chế. Câu 7: Khẩu hiệu “Đánh đuổi Pháp - Nhật” thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” nêu ra trong A. chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12 - 3 - 1945). B. Đại hội quốc dân Tân Trào (tháng 8 - 1945). C. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (tháng 11 - 1939). D. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Pác Bó (19 - 5 - 1941). Câu 8: Sau khi bị thất bại trong kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” ở Gia Định năm 1859, thực dân Pháp chuyển sang kế hoạch .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    81    2    14-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.