Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 418

Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 418 sẽ giúp các bạn biết được cách thức làm bài thi trắc nghiệm cũng như kiến thức của mình trong môn Sử, chuẩn bị tốt cho kì thi học kì sắp tới. Mời các bạn tham khảo. | - 2018 – ã đề: 418 Câu 1: Âm mưu chủ yếu trong “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ là gì? A. Khống chế các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ. B. Đàn áp phong trào cách mạng thế giới. C. Ngăn chặn, tiến tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa. D. Tham vọng làm bá chủ thế giới. Câu 2: Ảnh hưởng của chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất (1873) đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân dân ta là gì? A. Pháp phải tìm cách thương lượng với ta. B. Làm nức lòng nhân dân cả nước. C. Làm cho thực dân Pháp hoang mang. D. Triều đình Huế phải kí Hiệp ước Hácmăng. Câu 3: Vì sao cuộc cải cách của Ra-ma V ở Xiêm được gọi là cách mạng tư sản? A. Lật đổ hoàn toàn chế độ phong kiến. B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. C. Do giai cấp vô sản lãnh đạo. D. Duy trì chế độ quân chủ chuyên chế. Câu 4: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Đức là A. phong kiến quân phiệt. B. quân phiệt hiếu chiến. C. cho vay nặng lãi. D. thực dân. Câu 5: Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đối với xã hội Việt Nam là A. tác động mạnh mẽ đến đời sống của tư sản, tiểu tư sản. B. tác động tiêu cực đến đời sống của giai cấp nông dân. C. làm cho đời sống của giai cấp công nhân thêm cực khổ. D. làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân nhân lao động. Câu 6: Giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á đang trong giai đoạn A. khủng hoảng triền miên. B. phát triển thịnh đạt. C. bước đầu phát triển. D. mới hình thành. Câu 7: Phong trào cách mạng 1930-1931 nêu cao khẩu hiệu A. “Tự do dân chủ”, “cơm áo hòa bình”. B. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc, việt gian”. C. “Chống đế quốc” và “chống phát xít”. D. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”. Câu 8: Thái độ của triều đình nhà Nguyễn sau Hiệp ước 1862 đối với cuộc khởi nghĩa Trương Định là A. đàn áp dã man. B. ủng hộ có điều kiện. C. yêu cầu phải bãi binh. D. đàm phán, mua chuộc. Câu 9: Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) là gì? A. Đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.