Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 419

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 419 sẽ là tư liệu hữu ích. Mời các bạn tham khảo. | - 2018 – ã đề: 419 Câu 1: Nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hoá? A. Sự ra đời của Liên minh Châu Âu (EU). B. Sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ thương mại quốc tế. C. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực. D. Mĩ và Nhật Bản kí kết hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật. Câu 2: Nội dung nào dưới đây thể hiện rõ vai trò của Liên hợp quốc? A. Diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới. B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào. C. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước. D. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. Câu 3: Hiệp ước nào đã đặt nền tảng mới cho quan hệ liên minh giữa Nhật và Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai? A. Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật. B. Hiệp ước Vacsava. C. Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. D. Hiệp ước hòa bình Xan Phranxico. Câu 4: Sau khi vua Hàm Nghi bị bắt (1888), phong trào Cần vương đã A. tiếp tục hoạt động, nhưng thu hẹp vào Nam Trung Bộ. B. hoạt động cầm chừng, phân tán. C. quy tụ thành những trung tâm lớn và ngày càng lan rộng. D. chấm dứt hoạt động. Câu 5: Chủ trương hoạt động của Hội Duy tân do Phan Bội Châu thành lập năm 1904 là A. dân tộc độc lập, trước làm cách mạng quốc gia sau làm cách mạng thế giới. B. đánh đuổi giặc Pháp, giải phóng đồng bào. C. đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập một chính thể quân chủ lập hiến. D. dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Câu 6: Phong trào nông dân lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX là A. cách mạng Tân Hợi. B. cuộc Duy tân Mậu Tuất. C. phong trào Nghĩa Hòa đoàn. D. khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc. Câu 7: Sau Chiến tranh lạnh, các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược, tập trung vào phát triển A. giáo dục. B. quân sự. C. kinh tế. D. chính trị. Câu 8: Nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925 đến 1941 là A. phát triển công nghiệp nhẹ. B. công nghiệp hóa xã

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    29    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.