Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 420

Nhằm giúp các bạn làm tốt các bài tập môn Lịch sử đồng thời các bạn sẽ không bị bỡ ngỡ với các dạng bài tập chưa từng gặp, hãy tham khảo Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 420 dưới đây. | - 2018 – ã đề: 420 Câu 1: Khẩu hiệu nào dưới đây thuộc cao trào kháng Nhật cứu nước (từ tháng 3 đến giữa tháng 8 1945)? A. Chia ruộng đất cho nhân dân. B. Giảm tô, giảm thuế. C. Chống phong kiến, chống đế quốc. D. Phá kho thóc, giải quyết nạn đói. Câu 2: Thực dân Pháp chiếm được 6 tỉnh Nam Kì (1867) là do nguyên nhân cơ bản nào? A. Nhà Nguyễn bạc nhược, mang nặng tư tưởng cầu hòa. B. Lực lượng quân Pháp mạnh, trang bị vũ khí hiện đại. C. Nhà Thanh giúp Pháp ngăn cản cuộc kháng chiến của nhân dân ta. D. Phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân không quyết liệt. Câu 3: Sự kiện đánh dấu chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ hoàn toàn là A. vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị (30 - 8 - 1945 ). B. Nhật vào Đông Dương, thành lập chính phủ Trần Trọng Kim. C. Mĩ dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm ở miền Nam. D. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” (2 - 9 - 1945). Câu 4: Trật tự thế giới mới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất được gọi là A. trật tự đa cực. B. hệ thống Vecxai - Oasinhtơn. C. trật tự hai cực Ianta. D. trật tự một cực. Câu 5: Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, thế giới dần chuyển sang xu thế nào? A. Hòa dịu, đối thoại và hợp tác phát triển. B. Hòa hoãn, cạnh trạnh và tránh mọi xung đột. C. Tiếp xúc, thỏa hiệp và mở rộng liên kết. D. Thỏa hiệp, nhân nhượng và kiềm chế đối đầu. Câu 6: Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (1 - 1930) với cương vị là A. nhà trí thức yêu nước. B. người đứng đầu một tổ chức cộng sản. C. người đứng đầu một Đảng cộng sản. D. phái viên của Quốc tế Cộng sản. Câu 7: Sau cuộc vận động ngoại giao của Quốc vương N. Xihanúc (9 - 11 - 1953) ở Campuchia, chính phủ Pháp đã A. công nhận độc lập hoàn toàn cho Campuchia và rút quân về nước. B. kí hiệp ước trao trả độc lập cho Campuchia và rút quân về nước. C. kí hiệp ước trao trả độc lập cho Campuchia, nhưng vẫn đóng quân tại nước này. D. trao quyền tự trị cho Campuchia, nhưng vẫn đóng quân tại nước này. Câu 8: Chính sách khai thác lần thứ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    25    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.