Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 421

Để giúp cho học sinh đánh giá lại kiến thức đã học của mình sau một thời gian học tập. Mời các bạn tham khảo Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 421 để đạt được điểm cao trong kì kiểm tra sắp tới. | - 2018 – ã đề: 421 Câu 1: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai có xu hướng liên kết khu vực là A. sự cạnh tranh quyết liệt giữa các cường quốc về kinh tế. B. sự mở rộng và đa dạng của quan hệ quốc tế. C. sự hình thành các trung tâm kinh tế - tài chính. D. sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất. Câu 2: Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX là A. mâu thuẫn dân tộc gay gắt. B. thực dân Pháp quyết tâm trừ khử phe chủ chiến. C. sự phân hóa trong nội bộ triều đình phong kiến. D. triều đình phong kiến xuống chiếu Cần vương. Câu 3: Đảng Quốc đại được thành lập có vai trò như thế nào đối với phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ? A. Tạo điều kiện để phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ phát triển sang giai đoạn đỉnh cao. B. Đánh dấu sự thức tỉnh của giai cấp tư sản Ấn Độ, hòa chung vào trào lưu dân tộc dân chủ của nhiều nước châu Á. C. Là chính đảng của giai cấp tư sản, có khả năng giải phóng dân tộc cho nhân dân Ấn Độ. D. Đánh dấu giai đoạn mới trong phong trào giải phóng dân tộc, giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị. Câu 4: Trong cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933, ngành sản xuất nào của Đức giảm 47% so với trước khủng hoảng? A. Dịch vụ B. Công nghiệp. C. Thương nghiệp. D. Nông nghiệp. Câu 5: Tham dự Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1 - 1930) gồm đại diện của các tổ chức cộng sản nào? A. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn. B. Đông Dương Cộng sản liên đoàn, Tân Việt Cách mạng đảng. C. An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn. D. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng. Câu 6: Đảng Quốc đại ở Ấn Độ là chính đảng của giai cấp A. vô sản. B. nông dân. C. công nhân. D. tư sản. Câu 7: Nền kinh tế Việt Nam những năm 1936 - 1939 có đặc điểm gì? A. Phát triển không ổn định. B. Phát triển chậm chạp. C. Phục hồi và phát triển. D. Suy thoái và khủng hoảng. Câu 8: Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương chống .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
166    3    1    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.