Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 423

Nhằm giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tập Toán, Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 423 dưới đây. Hy vọng đề cương sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới. | - 2018 – ã đề: 423 Câu 1: Nội dung nào dưới đây không là bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam? A. Truyền bá lí luận giải phóng dân tộc vào giai cấp công nhân Việt Nam, coi đó là điều kiện tiên quyết để giải phóng dân tộc. B. Đảng cần tập hợp, tổ chức các lực lượng yêu nước rộng rãi trong mặt trận dân tộc thống nhất. C. Đảng phải có đường lối đúng đắn, trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. D. Đảng phải nắm bắt tình hình thế giới và trong nước để đề ra chủ trương, biện pháp cách mạng phù hợp. Câu 2: Sự kiện nào đánh dấu kết thúc phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX? A. Vua Hàm Nghi bị Pháp bắt. B. Khởi nghĩa Hương Khê thất bại. C. Cao Thắng bị trúng đạn và hi sinh. D. Khởi nghĩa Bãi Sậy chấm dứt. Câu 3: Khẩu hiệu chính trị được sử dụng trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là A. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc, Việt gian” B. “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc! Đả đảo phong kiến!”. C. “Chống đế quốc” và “Chống phát xít”. D. “Tự do dân chủ” và “Cơm áo hòa bình”. Câu 4: Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ở Mĩ bắt đầu từ ngành nào? A. Sản xuất ô tô. B. Nông nghiệp. C. Công nghiệp. D. Tài chính ngân hàng. Câu 5: Nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hoá? A. Sự ra đời của Liên minh Châu Âu (EU). B. Mĩ và Nhật Bản kí kết hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật. C. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực. D. Sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ thương mại quốc tế. Câu 6: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 - 1929), Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào? A. Công nghiệp. B. Giao thông vận tải. C. Nông nghiệp. D. Thương nghiệp. Câu 7: Năm nước tham gia sáng lập tổ chức ASEAN năm 1967 là A. Inđônêxia, Thái Lan, Philippin, Malaixia, Xingapo. B. Thái Lan, Philippin, Malaixia, Mianma, Inđônêxia. C. Thái Lan, Philippin, Malaixia, Mianma, Xingapo. D. Inđônêxia, Thái Lan, Philippin, Malaixia, Brunây. Câu 8: Chủ trương hoạt động của Hội Duy tân do Phan Bội Châu thành

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.