Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 424

Với Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Lịch sử lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 424 dưới đây sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại kiến thức và kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra học kỳ sắp tới đạt được kết quả mong muốn. Mời các bạn tham khảo. | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề: 424 Câu 1: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô và Mĩ chuyển từ quan hệ đồng minh sang A. cạnh tranh với nhau về kinh tế. B. cạnh tranh với nhau về quân sự. C. thế đối đầu và đi tới chiến tranh lạnh. D. hợp tác với nhau về mọi mặt. Câu 2: Trong 20 năm đầu (1885 - 1905) Đảng Quốc đại chủ trương dùng phương pháp nào chống thực dân ở Ấn Độ? A. Ôn hòa. B. Bạo lực. C. Đấu tranh chính trị. D. Thương lượng. Câu 3: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, tâm điểm đối đầu giữa hai cực Xô - Mĩ ở châu Âu là sự ra đời và tồn tại A. kế hoạch Mácsan. B. tổ chức Hiệp ước Vácsava. C. hai nhà nước trên lãnh thổ Đức. D. khối quân sự NATO. Câu 4: Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, thế giới dần chuyển sang xu thế nào? A. Hòa hoãn, cạnh trạnh và tránh mọi xung đột. B. Tiếp xúc, thỏa hiệp và mở rộng liên kết. C. Hòa dịu, đối thoại và hợp tác phát triển. D. Thỏa hiệp, nhân nhượng và kiềm chế đối đầu. Câu 5: Khẩu hiệu “Đánh đuổi Pháp - Nhật” thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” nêu ra trong A. chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12 - 3 - 1945). B. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (tháng 11 - 1939). C. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Pác Bó (19 - 5 - 1941). D. Đại hội quốc dân Tân Trào (tháng 8 - 1945). Câu 6: Khẩu hiệu nào dưới đây thuộc cao trào kháng Nhật cứu nước (từ tháng 3 đến giữa tháng 8 - 1945)? A. Chia ruộng đất cho nhân dân. B. Giảm tô, giảm thuế. C. Phá kho thóc, giải quyết nạn đói. D. Chống phong kiến, chống đế quốc. Câu 7: Hiến pháp năm 1889 quy định thể chế chính trị của Nhật Bản là A. cộng hòa. B. Liên bang. C. quân chủ chuyên chế. D. quân chủ lập hiến. Câu 8: Thực dân Pháp chiếm được 6 tỉnh Nam Kì (1867) là do nguyên nhân cơ bản nào? A. Phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân không quyết liệt. B. Lực lượng quân Pháp mạnh, trang

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.