Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 901

Cùng tham khảo Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 901 sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các em học sinh có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề MÔN: TOÁN - LỚP 12 (Đề thi có 04 trang) Mã đề: 901 Câu 1: Cho x, y là hai số thực dương khác 1 và m, n là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây là sai? xm A. n y x y m n B. x m .x n . xm n. C. xy n m D. x n x n .y n . x n .m . Câu 2: Cho hàm số y f (x ) có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng? 2. A. Hàm số đạt cực đại tại x 4. B. Hàm số đạt cực tiểu tại x C. Hàm số đạt cực tiểu tại x 3. D. Hàm số đạt cực đại tại x 2. Câu 3: Cho tứ diện ABCD. Gọi M , N lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC , ABD. Những khẳng định nào sau là đúng? 1 : MN // BCD ; 2 : MN // ACD ; 3 : MN // ABD . A. 1 và 3 . D. Chỉ có 1 đúng. C. 1 và 2 . B. 2 và 3 . Câu 4: Đồ thị như hình vẽ là của đồ thị hàm số nào? x 3 3x 2 1. A. y C. y x 3 3x 2 1. y B. y D. y x 3 3x 1. x 3 3x 1. 3 1 1 -1 O x -1 Câu 5: Tính đạo hàm của hàm số y 1 . sin2x 2 cos 2x cos 2x . B. y . sin2 2x sin2 2x Câu 6: Hàm số y log0,5 x 2 (x 0) có đạo hàm là A. y A. y ' 1 . x . ln 0, 5 B. y ' 2 2 . x . ln 0, 5 C. y ' Câu 7: Lăng trụ đều là lăng trụ A. có tất cả các cạnh bằng nhau. C. đứng và có đáy là đa giác đều. Câu 8: Tìm I A. I lim 3n 3 4n 4 2n 2n 2 cos x . sin2 2x 2 x . ln 0, 5 . 2 cos 2x . sin2 2x D. y 1 . x ln 0, 5 D. y ' B. có đáy là tam giác đều và các cạnh bên vuông góc với đáy. D. có đáy là tam giác đều và các cạnh bên bằng nhau. 1 . 1 B. I 0. C. y C. I 2 7. 3 4. D. I . Câu 9: Cho lăng trụ tam giác đều ABC .A B C có tất cả các cạnh bằng a . Thể tích khối lăng trụ ABC .A B C là: A. a3 3 . 12 B. a3 3 . 4 C. a3 . 12 D. a3 . 4 Câu 10: Cho hình lăng trụ ABC .A B C với G là trọng tâm của tam giác A B C . Đặt AA a, AB b, AC c. Khi đó AG bằng A. a 1 b 3 c . B. a Câu 11: Tập xác định của hàm số y A. D [1;2]. Câu 12: Phương trình cos x B. D 1 b 4 1 2 (1; C. a c .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.