Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 902

Dưới đây là Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc Mã đề 902 dành cho các em học sinh lớp 12 và ôn thi THPT, giúp các bạn củng cố kiến thức luyện thi một cách hiệu quả. | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề MÔN: TOÁN - LỚP 12 (Đề thi có 04 trang) Mã đề: 902 Câu 1: Cho hình chóp S. ABC có đáy là tam giác vuông tại B và có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng ( ABC ). Khẳng định nào sau đây là sai? A. SBC vuông . B. BC (SAB) . Câu 2: Phương trình sin x 1 có nghiệm là 2 5 k (k ). 6 6 5 C. x k 2 ; x k 2 (k ). 6 6 A. x k ; x D. BC SA . C. BC (SAC ) . B. x D. x 6 6 k 2 ; x k ; x 6 6 k 2 (k ). k (k ). 1 2 4 Câu 3: Rút gọn biểu thức P x . x với x 0. A. P x . 2 3 4 B. P x . 5 4 C. P x . D. P x . Câu 4: Cho hai đường thẳng d và d song song với nhau. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến d thành d / ? A. 3. B. Vô số. C. 1. D. 2. Câu 5: Cho tứ diện ABCD . Gọi I , K theo thứ tự là trung điểm của cạnh AB và AC. Khi đó IK song song với mặt phẳng nào sau đây? A. ( BCD). B. ( ABC ). C. ( ACD). D. ( ABD). / Câu 6: Đồ thị của hàm số bậc ba có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị? A. 1. B. 2. C. 3. Câu 7: Tìm tập xác định D của hàm số y log 2 ( x2 3x 2) . A. D (1; 2). B. D ( ;1) (2; ). C. D ;1 (2; ). D. 4. D. D = ( ;1) 2; . Câu 8: Cho hình chóp S. ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B, AB a và SA ( ABC ) , SA 2a. Tính thể tích của khối chóp S. ABC theo a . 2a 3 a3 a3 . A. V a3 . B. V C. V . D. V . 3 3 6 Câu 9: Cho 0 a 1 . Khẳng định nào sau đây là sai? A. Đồ thị của hai hàm số y a x và y loga x đều có tiệm cận. B. Đồ thị của hai hàm số y a x và y loga x đối xứng nhau qua đường thẳng y x . C. Hai hàm số y a x và y loga x có cùng tập giá trị. D. Hai hàm số y a x và y loga x có cùng tính đơn điệu trên tập xác định của chúng. 4n 2 n . 2 n2 A. M 2. B. M 0. C. M 1. Câu 11: Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên khoảng ( ; ) ? x A. y B. y x4 2 x 2 3. C. y x3

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.