Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 905

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 905 sẽ là tư liệu hữu ích. Mời các bạn tham khảo. | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề MÔN: TOÁN - LỚP 12 (Đề thi có 04 trang) Mã đề: 905 Câu 1: Cho hình lăng trụ ABC .A B C với G là trọng tâm của tam giác A B C . Đặt AA a, AB b, AC c. Khi đó AG bằng 1 b 4 A. a B. a c . k ;k 6 c . C. a 1 b 6 c . D. a 1 b 2 c . 3 có tập nghiệm là 2 Câu 2: Phương trình cos x A. 1 b 3 . B. k ;k 3 . C. k2 ;k 6 . D. k2 ;k 3 . Câu 3: Cho x, y là hai số thực dương khác 1 và m, n là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây là sai? m A. x .x n x m n xm B. n y . x y m n . C. xy Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho v A. A B. A 2;1 . n D. x n x n .y n . m x n .m . 2; 3 . Tìm ảnh của điểm A 1; 1 qua phép tịnh tiến theo vectơ v . 1;2 . D. A C. A 2; 1 . 1; 2 . Câu 5: Cho tứ diện ABCD. Gọi M , N lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC , ABD. Những khẳng định nào sau là đúng? 1 : MN // BCD ; 2 : MN // ACD ; 3 : MN // ABD . A. 1 và 3 . C. Chỉ có 1 đúng. B. 2 và 3 . Câu 6: Đồ thị như hình vẽ là của đồ thị hàm số nào? A. y x 3 3x 1. C. y x 3 3x 2 1. D. 1 và 2 . y B. y D. y x x 3 3x 3 3x 2 1. 3 1. 1 1 -1 O x -1 log0,5 x 2 (x Câu 7: Hàm số y 2 A. y x . ln 0, 5 . 0) có đạo hàm là B. y 1 . x . ln 0, 5 C. y 2 2 . x . ln 0, 5 D. y 1 . x ln 0, 5 Câu 8: Cho lăng trụ tam giác đều ABC .A B C có tất cả các cạnh bằng a. Thể tích khối lăng trụ ABC .A B C là: B. a 3 3 12. A. a 3 4 . Câu 9: Tập xác định của hàm số y A. D B. D [1;2]. 3 Câu 10: Tìm I A. I lim 3n 4n 4 0. ax 3 a a b 0;b 0, c 2 4ac 0 0 . 2 x (1; ). ln(x D. a 3 3 4 . C. D D. D 1) là (1;2). (0; ). 1 . 1 B. I Câu 11: Cho hàm số y A. 2n 2n 1 C. a 3 12. bx 2 B. a 2 3 . . C. I 7 4 cx d . Hàm số luôn đồng biến trên 0;b 2 3ac 0. C. a a b 0;b 0, c 2 3ac D. I . khi và chỉ khi 0 0 . Câu 12: Cho hình chóp tứ giác có đáy ABCD là hình vuông cạnh a 3 , .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.