Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 906

Nhằm giúp các bạn làm tốt các bài tập môn Toán đồng thời các bạn sẽ không bị bỡ ngỡ với các dạng bài tập chưa từng gặp, hãy tham khảo Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 906 dưới đây. | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề MÔN: TOÁN - LỚP 12 (Đề thi có 04 trang) Mã đề: 906 Câu 1: Cho hình chóp S. ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B, AB a và SA ( ABC ) , SA 2a. Tính thể tích của khối chóp S. ABC theo a . A. V a3 3. B. V 2a 3 3. C. V a3 6. D. V a3 . Câu 2: Cho hàm số y f ( x) có bảng biến thiên như 2 3 +∞ x -∞ hình vẽ bên. Tìm giá trị cực đại yCĐ và giá trị cực tiểu +∞ yCT của hàm số đã cho. y’ 0 0 + 0A. yCĐ 3 và yCT 2. 1 +∞ B. yCĐ 1 và yCT 2. y C. yCĐ 1 và yCT 2. -2 -∞ D. yCĐ 2 và yCT 1. Câu 3: Cho 0 a 1 . Khẳng định nào sau đây là sai? A. Đồ thị của hai hàm số y a x và y loga x đối xứng nhau qua đường thẳng y x . B. Hai hàm số y a x và y loga x có cùng tính đơn điệu trên tập xác định của chúng. C. Hai hàm số y a x và y loga x có cùng tập giá trị. D. Đồ thị của hai hàm số y a x và y loga x đều có tiệm cận. Câu 4: Cho a 1 2018 x , b 1 2018x . Tính b theo a . a 1 a a 2 a 2 A. b B. b C. b D. b . . . . a a 1 a 1 a 1 Câu 5: Phương trình sin x 3 cos x 0 có bao nhiêu nghiệm trên khoảng 0; 2 ? A. 2. B. 0. C. 1. D. 3. 3 Câu 6: Tính đạo hàm của hàm số y 2 x x 3 . A. y / 6 x 1. B. y / 6 x 2 x. C. y / 6 x 2 1. D. y / 6 x 2 . Câu 7: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số? A. 81. B. 100. C. 18. D. 90. Câu 8: Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 học sinh nam và 7 học sinh nữ vào một hàng ngang nếu các em nam luôn đứng cạnh nhau? A. 12!. B. 2. 7!. 5!. C. 5!. 7!. D. 8!. 5!. Câu 9: Khối bát diện đều có bao nhiêu cạnh? A. 12. B. 8. C. 16. D. 6. 2 4n n Câu 10: Tính giới hạn M lim . 2 n2 A. M 2. B. M 4. C. M 1. D. M 0. Câu 11: Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ? A. 5. B. 3. C. 2. D. 4. 1 Câu 12: Phương trình sin x có nghiệm là 2 5 5 A. x k 2 ; x B. x k ; x k 2 (k ). k (k ). 6 6 6 6 k ; x .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
95    61    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.