Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 907

Để giúp cho học sinh đánh giá lại kiến thức đã học của mình sau một thời gian học tập. Mời các bạn tham khảo Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 907 để đạt được điểm cao trong kì kiểm tra sắp tới. | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề MÔN: TOÁN - LỚP 12 (Đề thi có 04 trang) Mã đề: 907 Câu 1: Một tổ công nhân có 12 người. Cần chọn 3 người, một người làm tổ trưởng, Hỏi có bao nhiêu cách chọn? A. 12!. B. 1320. C. 220. 2 2 Câu 2: Cho f ( x ) sin x cos x x . Khi đó f '( x ) bằng A. 1 2sin 2x . B. 1 sin . C. 1 2sin 2x . 5 3 2 Câu 3: Đạo hàm của hàm số y 2 x 4 x x là A. y ' 10 x4 3x2 2 x. B. y ' 5x4 12 x 2 2 x. C. y ' 10 x4 12 x2 2 x. Câu 4: Tất cả các họ nghiệm của phương trình sin x cos x 1 là x k 2 x 4 k 2 A. C. x k 2 , k . ,k . , k . B. x k 2 x k 2 2 4 Câu 5: Xác định x dương để 2 x 3; x; 2 x 3 theo thứ tự lập thành cấp số nhân. một tổ phó và một thành viên. D. 1230. D. 1 2sin 2x . D. y ' 10 x4 12 x2 2 x. D. x 4 k 2 , k . A. x 3. B. x 3. C. x 3. D. Không có giá trị nào của x. Câu 6: Cho lăng trụ đứng ABC. A’B’C’ đáy là tam giác vuông cân tại B, AC a 2 biết góc giữa (A’BC) và đáy bằng 600. Thể tích của khối lăng trụ bằng A. a3 3 6. B. a3 6 6. C. a3 3 6. D. a3 3 2. Câu 7: Cho hình chóp S. ABCD, đáy ABCD là hình bình hành. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng song song với đường thẳng nào sau đây? A. BD. B. AC. C. AD. D. DC. Câu 8: Cho tập A 1,2,3,5,7,9 . Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số đôi một khác nhau? A. 120. B. 720. D. 24. C. 360. Câu 9: Một hình hộp chữ nhật nội tiếp mặt cầu và có ba kích thước là a, b, c. Khi đó bán kính của mặt cầu bằng 1 2 B. a 2 b2 c 2 . C. 2(a 2 b2 c 2 ). a b2 c 2 . 2 Câu 10: Đạo hàm cấp một của hàm số y log 2 (2 x 1) trên khoảng ( 1 ; ) là: 2 2 2 2 ln 2 A. . B. . C. . 2x 1 (2 x 1) ln 2 ( x 1) ln 2 Câu 11: Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình vẽ x A. y' y 2 x 3 A. y . x 2 2x 5 B. y . x 2 2x 1 C. y .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    10    1    11-06-2023
39    75    6    11-06-2023
66    306    3    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.