Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 908

Xin giới thiệu tới các bạn học sinh Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 908, giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn và nắm các phương pháp giải bài tập, củng cố kiến thức cơ bản về môn Toán. ! | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề MÔN: TOÁN - LỚP 12 (Đề thi có 04 trang) Mã đề: 908 Câu 1: Lớp 12A có 20 bạn nữ, lớp 12B có 16 bạn nam. Có bao nhiêu cách chọn một bạn nữ lớp 12A và một bạn nam lớp 12B để dẫn chương trình hoạt động ngoại khóa? A. 36. B. 630. C. 320. D. 1220. 2 Câu 2: Hàm số y x x 1 có đạo hàm trên là 2 A. y ' x x. B. y ' 2 x 1. C. y ' 3x. D. y ' 2 x. Câu 3: Trong không gian cho tứ diện ABCD có I , J là trọng tâm các tam giác ABC, ABD. Khi đó A. IJ //( ABD). B. IJ //( BCD). C. IJ //( BIJ ). D. IJ //( ABC ). Câu 4: Cho hình bình hành ABCD . Ảnh của điểm D qua phép tịnh tiến theo véc tơ AB là A. C . B. A . C. B . D. D . Câu 5: Đẳng thức nào sau đây đúng với mọi số dương x ? 1 x ln10 . . . A. log x ' x ln10. B. log x ' C. log x ' D. log x ' x ln10 ln10 x Câu 6: Hàm số y x 4 2 x 2 3 có bao nhiêu điểm cực trị? A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 7: Khối chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng 3a có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? A. 4. B. 6. C. 3. D. 9. Câu 8: Bảng biến thiên trong hình vẽ là của hàm số x -1 -∞ y’ - +∞ +∞ -2 y -∞ -2 x 4 2 x 4 2 x 2 x 3 . . . . B. y C. y D. y 2x 2 x 1 x 1 x 1 Câu 9: Trong không gian cho hai đường thẳng song song a và b . Kết luận nào sau đây đúng? A. Nếu c chéo a thì c chéo b . B. Nếu c cắt a thì c chéo b . C. Nếu c cắt a thì c cắt b . D. Nếu đường thẳng c song song với a thì c song song hoặc trùng b . Câu 10: Khối chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA 3a và SA vuông góc với mặt đáy. Thể tích của khối chóp S. ABCD là A. a 3 . B. 6a3 . C. 3a 3 . D. a3 3. Câu 11: Đồ thị trong hình vẽ là đồ thị hàm số A. y y 2 -1 O 1 x -2 A. y x 2 2 x. B. y x 2 2 x. C. y x3 3x. D. y x 3 3x. Câu 12: Cấp số nhân (un ) có công bội âm, biết u3 12; u7 192. Tìm u10 . A. u10 1536. B. u10 1536. C. u10 3072. D. u10 .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.