Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 909

Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 909 nhằm giúp học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức, đồng thời nó cũng giúp học sinh làm quen với cách ra đề và làm bài thi dạng trắc nghiệm. | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề MÔN: TOÁN - LỚP 12 (Đề thi có 04 trang) Mã đề: 909 Câu 1: Có bao nhiêu cách xếp 5 cuốn sách Toán, 6 cuốn sách Lý và 8 cuốn sách Hóa lên một kệ sách sao cho các cuốn sách cùng một môn học thì xếp cạnh nhau, biết các cuốn sách đôi một khác nhau? A. !.6!.8!. B. 19!. C. !.6!.8!. D. 6. P5 . P6 . P7 . Câu 2: Tính đạo hàm của hàm số y x 5 x 3 2x 2 . A. y ' 5x 4 3x 2 4x . B. y ' C. y ' 5x 4 3x 2 4x. D. y ' 5x 4 3x 2 4x. 5x 4 3x 2 4x . Câu 3: Cho lăng trụ tam giác đều ABC .A B C có tất cả các cạnh bằng a . Thể tích khối lăng trụ ABC .A B C là: A. a3 3 . 4 B. log0,5 x 2 (x Câu 4: Hàm số y 2 . x . ln 0, 5 A. y ' a3 3 . 12 0) có đạo hàm là C. 1 . x ln 0, 5 B. y ' a3 . 12 D. 1 . x . ln 0, 5 C. y ' 2 a3 . 4 2 D. y ' x . ln 0, 5 . Câu 5: Lăng trụ đều là lăng trụ A. có tất cả các cạnh bằng nhau. B. có đáy là tam giác đều và các cạnh bên vuông góc với đáy. C. có đáy là tam giác đều và các cạnh bên bằng nhau. D. đứng và có đáy là đa giác đều. Câu 6: Cho hình chóp tứ giác có đáy ABCD là hình vuông cạnh a 3 , SA (ABCD) và SA a 6 . Thể tích của khối chóp là A. a 3 6 2. C. a 3 6 3. B. a 3 6. D. a 3 6. Câu 7: Cho x, y là hai số thực dương khác 1 và m, n là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây là sai? m A. x .x n x m n . B. xy Câu 8: Tính đạo hàm của hàm số y 2 cos x . sin2 2x A. y B. y Câu 9: Tập xác định của hàm số y A. D B. D [1;2]. 3 Câu 10: Tìm I A. I lim 0. 3n 4n 4 2n 2n n n n C. x x .y . 1 . sin2x 2 cos 2x 2 sin 2x 1 C. y . 2 x (1; ). ln(x n m x n .m . cos 2x . sin2 2x m n xm D. n y x y D. y 2 cos 2x . sin2 2x . 1) là C. D (1;2). D. D (0; D. I 3 4. ). 1 . 1 B. I 2 7. C. I . Câu 11: Cho tứ diện ABCD. Gọi M , N lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC , ABD. Những khẳng định nào sau là đúng? 1 : MN // BCD ; 2 : MN // ACD ; 3 : MN // ABD . A. 1 và

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    36    1    11-06-2023
66    36    1    11-06-2023
85    36    3    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.