Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 912

Mời các bạn học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 912 để giúp học sinh hệ thống kiến thức đã học cũng như có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới và giúp giáo viên trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TOÁN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi có 04 trang) Mã đề: 912 Câu 1: Đẳng thức nào sau đây đúng với mọi số dương x ? 1 x ln10 . . . A. log x ' B. log x ' x ln10. C. log x ' D. log x ' x ln10 ln10 x Câu 2: Cho hình bình hành ABCD . Ảnh của điểm D qua phép tịnh tiến theo véc tơ AB là A. B . B. C . C. D . D. A . Câu 3: Phương trình 2cos x 1 0 có một nghiệm là 5 2 A. x . B. x . C. x . D. x . 6 6 3 3 Câu 4: Trong không gian cho tứ diện ABCD có I , J là trọng tâm các tam giác ABC, ABD. Khi đó A. IJ //( BCD). B. IJ //( ABC ). C. IJ //( ABD). D. IJ //( BIJ ). Câu 5: Trong không gian cho hai đường thẳng song song a và b . Kết luận nào sau đây đúng? A. Nếu c cắt a thì c cắt b . B. Nếu đường thẳng c song song với a thì c song song hoặc trùng b . C. Nếu c cắt a thì c chéo b . D. Nếu c chéo a thì c chéo b . Câu 6: Khối chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng 3a có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? A. 4. B. 3. C. 6. D. 9. 4 2 Câu 7: Hàm số y x 2 x 3 có bao nhiêu điểm cực trị? A. 0. B. 2. C. 1. D. 3. Câu 8: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên ? A. y ( 3 1) x . B. y ( e) x . C. y x . D. y (e 2) x . Câu 9: Tìm giới hạn I lim 2n 1 . n 1 A. I 2. B. I 0. C. I 3. Câu 10: Công thức tính diện tích mặt cầu bán kính R là A. S 4 R2 . B. S 3 R2 4. C. S 4 R3 3. Câu 11: Cấp số nhân (un ) có công bội âm, biết u3 12; u7 192. Tìm u10 . A. u10 1536. B. u10 1536. C. u10 3072. Câu 12: Bảng biến thiên trong hình vẽ là của hàm số x -∞ 2 x 4 2 x y’ . . A. y B. y x 1 x 1 -2 x 4 2 x 3 y . . C. y D. y 2x 2 x 1 D. I 1. D. S R2 . D. u10 3072. +∞ -1 - +∞ -∞ -2 Câu 13: Đồ thị trong hình vẽ là đồ thị hàm số y 2 A. y x 3 3x. B. y x 2 2 x. C. y x 2 2 x. D. y x3 3x. -1 O 1 x -2 Câu 14: Lăng trụ tam giác có bao

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.