Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 913

Cùng tham khảo Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 913 dành cho học sinh đang chuẩn bị thi học kì, giúp các em phát triển tư duy, năng khiếu môn Toán. Chúc các bạn đạt được điểm cao trong kì thi này nhé. | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề MÔN: TOÁN - LỚP 12 (Đề thi có 04 trang) Mã đề: 913 Câu 1: Hàm số y 2 A. y ' x . ln 0, 5 0) có đạo hàm là log0,5 x 2 (x . 1 . x ln 0, 5 B. y ' Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho v A. A ' B. A ' 2;1 . 6 k ;k 2 . x . ln 0, 5 D. y ' 2 2; 3 . Tìm ảnh của điểm A 1; 1 qua phép tịnh tiến theo vectơ v . 1;2 . D. A ' C. A ' 2; 1 . 1; 2 . 3 có tập nghiệm là 2 Câu 3: Phương trình cos x A. 1 . x . ln 0, 5 C. y ' . B. k2 ;k 3 . C. k ;k 3 . D. k2 ;k 6 . Câu 4: Cho tứ diện ABCD. Gọi M , N lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC , ABD. Những khẳng định nào sau là đúng? 1 : MN // BCD ; 2 : MN // ACD ; 3 : MN // ABD . A. 1 và 3 . B. 2 và 3 . C. Chỉ có 1 đúng. D. 1 và 2 . Câu 5: Cho hai đường thẳng a và b . Điều kiện nào sau đây đủ để kết luận a và b chéo nhau? A. a và b không có điểm chung. B. a và b không cùng nằm trên bất kì mặt phẳng nào. C. a và b là hai cạnh của một hình tứ diện. D. a và b nằm trên 2 mặt phẳng phân biệt. Câu 6: Hai mặt phẳng song song có bao nhiêu mặt đối xứng? A. Ba. B. Vô số. C. Một. D. Hai. 2x 1 có bao nhiêu điểm cực trị? x 1 A. 1. B. 2 . C. 0 . 1 ln(x 1) là Câu 8: Tập xác định của hàm số y 2 x A. D [1;2]. B. D (1; C. D ). Câu 7: Hàm số y 3 Câu 9: Tìm I A. I 0. lim 3n 4n 4 2n 2n D. 3 . (1;2). D. D 3 . 4 D. I (0; ). 1 . 1 B. I 2 . 7 C. I Câu 10: Cho mặt cầu S O; R và điểm A cố định nằm ngoài mặt cầu với OA . d . Qua A kẻ đường thẳng tiếp xúc với mặt cầu S O; R tại M . Công thức nào sau đây được dùng để tính độ dài đoạn thẳng AM ? A. d 2 R2 . B. R2 Câu 11: Cho cấp số nhân un có u1 d2 . 3, công bội q A. Số hạng thứ 6. B. Số hạng thứ 7. Câu 12: Đồ thị như hình vẽ là của đồ thị hàm số nào? x 3 3x 2 1. A. y C. y x 3 3x 2 1. C. R2 2d 2 . D. 2R2 d 2 . 2. Hỏi 192 là số hạng thứ mấy của un ? C. Số hạng thứ 5. D. Số hạng thứ 8. y B. y D. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.