Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 914

Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 914 sẽ giúp các bạn biết được cách thức làm bài thi trắc nghiệm cũng như kiến thức của mình trong môn Toán, chuẩn bị tốt cho kì thi học kì sắp tới. Mời các bạn tham khảo. | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề MÔN: TOÁN - LỚP 12 (Đề thi có 04 trang) Mã đề: 914 Câu 1: Phương trình sin x A. x 6 k 2 ; x 6 k 2 (k ). 5 k (k ). 6 6 5 D. x k 2 ; x k 2 (k ). 6 6 B. x k ; x k (k ). 6 6 Câu 2: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số? A. 100. B. 81. C. 90. D. 18. 3 Câu 3: Tính đạo hàm của hàm số y 2 x x 3 . A. y / 6 x 2 x. B. y / 6 x 2 . C. y / 6 x 2 1. D. y / 6 x 1. Câu 4: Đồ thị của hàm số bậc ba có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị? A. 1. B. 3. C. 4. D. 2. Câu 5: Cho hình lập phương ABCD. A/ B / C / D/ cạnh a . Tính bán kính R của mặt cầu nội tiếp hình lập phương đã cho theo a . A. R 2a. B. R a 3 2. C. R a . D. R a 2. C. x k ; x 1 có nghiệm là 2 Câu 6: Phương trình sin x 3 cos x 0 có bao nhiêu nghiệm trên khoảng 0; 2 ? A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. 1 2 4 Câu 7: Rút gọn biểu thức P x . x với x 0. 3 4 5 4 A. P x . B. P x . Câu 8: Khối bát diện đều có bao nhiêu cạnh? A. 12. B. 8. C. P x . D. P x 2 . C. 16. D. 6. Câu 9: Cho a 1 2018 x , b 1 2018x . Tính b theo a . a 1 a 2 a a 2 B. b C. b D. b . . . . a a 1 a 1 a 1 Câu 10: Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 học sinh nam và 7 học sinh nữ vào một hàng ngang nếu các em nam luôn đứng cạnh nhau? A. 2. 7!. 5!. B. 5!. 7!. C. 8!. 5!. D. 12!. Câu 11: Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên khoảng ( ; ) ? A. b A. y x3 3x. B. y x3 x. Câu 12: Cho hàm số y f ( x) có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Tìm giá trị cực đại yCĐ và giá trị cực tiểu yCT của hàm số đã cho. A. yCĐ 1 và yCT 2. D. y x4 2 x 2 3. C. y x ( x 1). x y’ -∞ 2 0- 0 +∞ +∞ 3 + 0 1 - +∞ B. yCĐ 1 và yCT 2. y C. yCĐ 3 và yCT 2. -2 -∞ D. yCĐ 2 và yCT 1. Câu 13: Tìm x 0 biết ba số 2; x 2; x 6 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. A. x 4. B. x .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.