Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 916

Để giúp cho học sinh đánh giá lại kiến thức đã học của mình sau một thời gian học tập. Mời các bạn tham khảo Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 916 để đạt được điểm cao trong kì kiểm tra sắp tới. | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề MÔN: TOÁN - LỚP 12 (Đề thi có 04 trang) Mã đề: 916 Câu 1: Cho số thực a 1 và các số thực , . Kết luận nào sau đây đúng? 1 A. a 1, . B. 0, . C. a 1, . a Câu 2: Cấp số nhân (un ) có công bội âm, biết u3 12; u7 192. Tìm u10 . A. u10 1536. B. u10 1536. C. u10 3072. D. a a . D. u10 3072. Câu 3: Hàm số y x 2 x 3 có bao nhiêu điểm cực trị? A. 0. B. 1. C. 2. Câu 4: Đồ thị trong hình vẽ là đồ thị hàm số 4 2 D. 3. y 2 -1 O x 1 -2 A. y x 2 2 x. B. y x3 3x. C. y x 2 2 x. D. y x 3 3x. Câu 5: Khối chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng 3a có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? A. 9. B. 6. C. 4. D. 3. 2 Câu 6: Đạo hàm của hàm số y sin 2 x trên là A. y ' 2cos 4 x. B. y ' 2sin 4 x. C. y ' 2sin 4 x. D. y ' 2cos 4 x. Câu 7: Cho hình bình hành ABCD . Ảnh của điểm D qua phép tịnh tiến theo véc tơ AB là A. C . B. D . C. B . D. A . Câu 8: Đẳng thức nào sau đây đúng với mọi số dương x ? 1 ln10 x . . . A. log x ' B. log x ' x ln10. C. log x ' D. log x ' x ln10 x ln10 Câu 9: Trong không gian cho hai đường thẳng song song a và b . Kết luận nào sau đây đúng? A. Nếu c cắt a thì c chéo b . B. Nếu c chéo a thì c chéo b . C. Nếu đường thẳng c song song với a thì c song song hoặc trùng b . D. Nếu c cắt a thì c cắt b . Câu 10: Hàm số y x2 x 1 có đạo hàm trên là 2 A. y ' x x. B. y ' 2 x. C. y ' 3x. D. y ' 2 x 1. Câu 11: Bảng biến thiên trong hình vẽ là của hàm số x -1 -∞ y’ - +∞ +∞ -2 y -∞ -2 x 4 2 x 2 x 4 2 x 3 . . . . B. y C. y D. y 2x 2 x 1 x 1 x 1 Câu 12: Khối chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA 3a và SA vuông góc với mặt đáy. Thể tích của khối chóp S. ABCD là A. 3a 3 . B. a 3 . C. a3 3. D. 6a3 . A. y Trang 1/4 - Mã đề thi 916 Câu 13: Cho số dương a khác 1 và

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
256    33    3    11-06-2023
13    22    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.