Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 917

Xin giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 12 Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 917, giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn và nắm các phương pháp giải bài tập, củng cố kiến thức cơ bản về Toán lớp 12. ! | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề MÔN: TOÁN - LỚP 12 (Đề thi có 04 trang) Mã đề: 917 1 Câu 1: Tập xác định của hàm số y ln(x 2 x (1;2). 1) là A. D [1;2]. B. D C. D (1; D. D (0; ). ). Câu 2: Cho lăng trụ tam giác đều ABC .A B C có tất cả các cạnh bằng a . Thể tích khối lăng trụ ABC .A B C là: a3 3 a3 a3 C. . D. . . 12 12 4 Câu 3: Cho hai đường thẳng a và b . Điều kiện nào sau đây đủ để kết luận a và b chéo nhau? A. a và b là hai cạnh của một hình tứ diện. B. a và b không có điểm chung. C. a và b nằm trên 2 mặt phẳng phân biệt. D. a và b không cùng nằm trên bất kì mặt phẳng nào. A. a3 3 . 4 B. Câu 4: Hai mặt phẳng song song có bao nhiêu mặt đối xứng? A. Vô số. B. Ba. C. Một. Câu 5: Phương trình cos x A. k ;k 3 D. Hai. 3 2 có tập nghiệm là . B. k ;k 6 . C. k2 ;k 6 . D. k2 ;k 3 . Câu 6: Cho tứ diện ABCD. Gọi M , N lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC , ABD. Những khẳng định nào sau là đúng? 1 : MN // BCD ; 2 : MN // ACD ; 3 : MN // ABD . B. Chỉ có 1 đúng. A. 1 và 3 . Câu 7: Cho hàm số y A. a a b 0, c 0;b 2 0 4ac 0 ax 3 bx 2 . B. d . Hàm số luôn đồng biến trên cx a a D. 1 và 2 . C. 2 và 3 . b 0;b 0, c 2 0 3ac 0 . C. a 0;b 2 khi và chỉ khi? 3ac 0. Câu 8: Cho hình chóp tứ giác có đáy ABCD là hình vuông cạnh a 3 , SA tích của khối chóp là A. a 3 6 2. Câu 9: Tìm I A. I B. a 3 6 3. lim 3n 3 4n 4 2 7. 2n 2n D. a a b 0, c 0;b 2 0 3ac (ABCD) và SA C. a 3 6. D. a 3 6. C. I 0. D. I B. y D. y x3 0 . a 6 . Thể 1 . 1 B. I 3 4. Câu 10: Đồ thị như hình vẽ là của đồ thị hàm số nào? A. y x 3 3x 1. C. y x 3 3x 2 1. . y 3x x3 1. 3x 2 3 1. 1 1 -1 O x -1 Câu 11: Từ các chữ số 1; 2; 3; 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà các chữ số đôi một khác nhau? A. 24. B. 44. C. 12. D. 42. Câu 12: Tính đạo hàm của hàm số y A. y 2 cos x . sin2 2x B. y 1 . sin2x 2 cos .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
48    83    2    15-06-2024
29    102    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.