Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 918

Nhằm giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tập Toán, Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 918 dưới đây. Hy vọng đề cương sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới. | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề MÔN: TOÁN - LỚP 12 (Đề thi có 04 trang) Mã đề: 918 Câu 1: Tìm x 0 biết ba số 2; x 2; x 6 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. A. x 1. B. x 4. C. x 2. D. x 3. Câu 2: Khối bát diện đều có bao nhiêu cạnh? A. 6. B. 8. C. 16. D. 12. Câu 3: Cho hình chóp S. ABC có đáy là tam giác vuông tại B và có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng ( ABC ). Khẳng định nào sau đây là sai? A. SBC vuông . B. BC SA . C. BC (SAB) . D. BC (SAC ) . Câu 4: Cho 0 a 1 . Khẳng định nào sau đây là sai? A. Đồ thị của hai hàm số y a x và y loga x đều có tiệm cận. B. Đồ thị của hai hàm số y a x và y loga x đối xứng nhau qua đường thẳng y x . C. Hai hàm số y a x và y loga x có cùng tập giá trị. D. Hai hàm số y a x và y loga x có cùng tính đơn điệu trên tập xác định của chúng. Câu 5: Cho hình chóp S. ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B, AB a và SA ( ABC ) , SA 2a. Tính thể tích của khối chóp S. ABC theo a . 2a 3 a3 a3 . A. V B. V a3 . C. V . D. V . 3 3 6 1 Câu 6: Phương trình sin x có nghiệm là 2 5 A. x k 2 ; x k 2 (k ). B. x k ; x k (k ). 6 6 6 6 5 C. x k 2 ; x D. x k ; x k (k ). k 2 (k ). 6 6 6 6 Câu 7: Cho tứ diện ABCD . Gọi I , K theo thứ tự là trung điểm của cạnh AB và AC. Khi đó IK song song với mặt phẳng nào sau đây? A. ( BCD). B. ( ACD). C. ( ABC ). D. ( ABD). Câu 8: Cho hai đường thẳng phân biệt a và b trong không gian. Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b ? A. 3. B. 1. C. 2. D. 4. Câu 9: Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ? A. 4. B. 2. C. 5. D. 3. Câu 10: Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên khoảng ( ; ) ? x A. y B. y x3 x. C. y x3 3x. D. y x4 2 x 2 3. . x 1 Câu 11: Đồ thị của hàm số bậc ba có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị? A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. Câu 12: Có bao nhiêu số tự .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    63    2    11-06-2023
80    28    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.