Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 921

Tham khảo Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 921 dành cho các em học sinh đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra học kỳ, với đề thi này các em sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất. | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề MÔN: TOÁN - LỚP 12 (Đề thi có 04 trang) Mã đề: 921 Câu 1: Cho cấp số nhân un có u1 3, công bội q 2. Hỏi 192 là số hạng thứ mấy của un ? A. Số hạng thứ 6. B. Số hạng thứ 5. C. Số hạng thứ 7. Câu 2: Lăng trụ đều là lăng trụ A. có tất cả các cạnh bằng nhau. B. có đáy là tam giác đều và các cạnh bên vuông góc với đáy. C. có đáy là tam giác đều và các cạnh bên bằng nhau. D. đứng và có đáy là đa giác đều. D. Số hạng thứ 8. Câu 3: Cho hình lăng trụ ABC .A B C với G là trọng tâm của tam giác A B C . Đặt AA a, AB b, AC c. Khi đó AG bằng A. a 1 b 4 B. a c . 1 b 2 1 Câu 4: Tập xác định của hàm số y A. D 2 x (1; ). B. D [1;2]. c . ln(x C. a 1 b 3 C. D (1;2). c . D. a 1 b 6 c . D. D (0; ). 1) là Câu 5: Cho lăng trụ tam giác đều ABC .A B C có tất cả các cạnh bằng a. Thể tích khối lăng trụ ABC .A B C là: A. a 3 3 12. B. a 3 4 . Câu 6: Phương trình cos x A. k ;k 3 . D. a 3 3 4 . C. a 3 12. 3 có tập nghiệm là 2 B. k ;k 6 . C. k2 ;k 6 . D. 3 k2 ;k . Câu 7: Cho tứ diện ABCD. Gọi M , N lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC , ABD. Những khẳng định nào sau là đúng? 1 : MN // BCD ; 2 : MN // ACD ; 3 : MN // ABD . B. Chỉ có 1 đúng. A. 1 và 3 . D. 1 và 2 . C. 2 và 3 . Câu 8: Cho hai đường thẳng a và b . Điều kiện nào sau đây đủ để kết luận a và b chéo nhau? A. a và b là hai cạnh của một hình tứ diện. B. a và b không có điểm chung. C. a và b nằm trên 2 mặt phẳng phân biệt. D. a và b không cùng nằm trên bất kì mặt phẳng nào. Câu 9: Hai mặt phẳng song song có bao nhiêu mặt đối xứng? A. Vô số. B. Ba. C. Một. D. Hai. ax 3 Câu 10: Cho hàm số y A. a a b 0, c 0;b 2 4ac 0 0 . bx 2 B. a a cx b 0;b 2 d . Hàm số luôn đồng biến trên khi và chỉ khi 0, c 0 0 3ac 0 . C. a a b 0, c 0;b 2 3ac 0 . 0;b 2 D. a Câu 11: Đồ thị như hình vẽ là của đồ thị hàm số .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
99    53    2    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.