Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 922

Hãy tham khảo Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 922 để giúp các em biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn. | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề MÔN: TOÁN - LỚP 12 (Đề thi có 04 trang) Mã đề: 922 Câu 1: Cho hình chóp S. ABC có đáy là tam giác vuông tại B và có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng ( ABC ). Khẳng định nào sau đây là sai ? A. BC (SAC ) . B. BC SA . C. SBC vuông . D. BC (SAB) . Câu 2: Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên khoảng ( ; ) ? A. y x3 3x. B. y x3 x. C. y x ( x 1). D. y x4 2 x 2 3. 4n 2 n . 2 n2 A. M 0. B. M 2. C. M 4. D. M 1. / Câu 4: Cho hai đường thẳng d và d song song với nhau. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến d thành d / ? A. 2. B. 1. C. Vô số. D. 3. Câu 5: Khối bát diện đều có bao nhiêu cạnh? A. 16. B. 12. C. 8. D. 6. Câu 6: Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 học sinh nam và 7 học sinh nữ vào một hàng ngang nếu các em nam luôn đứng cạnh nhau? A. 2. 7!. 5!. B. 5!. 7!. C. 12!. D. 8!. 5!. Câu 7: Cho 0 a 1 . Khẳng định nào sau đây là sai? Câu 3: Tính giới hạn M lim A. Hai hàm số y a x và y loga x có cùng tính đơn điệu trên tập xác định của chúng. B. Đồ thị của hai hàm số y a x và y loga x đều có tiệm cận. C. Hai hàm số y a x và y loga x có cùng tập giá trị. D. Đồ thị của hai hàm số y a x và y loga x đối xứng nhau qua đường thẳng y x . Câu 8: Cho a 1 2018 x , b 1 2018x . Tính b theo a . a 1 a 2 a a 2 A. b B. b C. b D. b . . . . a a 1 a 1 a 1 Câu 9: Cho tứ diện ABCD . Gọi I , K theo thứ tự là trung điểm của cạnh AB và AC. Khi đó IK song song với mặt phẳng nào sau đây? A. ( ABC ). B. ( BCD). C. ( ACD). D. ( ABD). Câu 10: Cho hai đường thẳng phân biệt a và b trong không gian. Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b ? A. 4. B. 2. C. 3. D. 1. Câu 11: Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ? A. 5. B. 4. C. 3. D. 2. / / / / Câu 12: Cho hình lập phương ABCD. A B C D cạnh a . Tính bán kính R của mặt cầu nội tiếp hình lập phương đã cho theo a . A. R a . B. R

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.