Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 924

Sau đây là Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Toán lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 924 kèm đáp án chi tiết giúp các em học sinh tự đối chiếu, đánh giá sau khi thử sức mình với đề thi. Cùng tham khảo nhé. | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề MÔN: TOÁN - LỚP 12 (Đề thi có 04 trang) Mã đề: 924 Câu 1: Hàm số y x 4 2 x 2 3 có bao nhiêu điểm cực trị? A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. 2 Câu 2: Đạo hàm của hàm số y sin 2 x trên là A. y ' 2cos 4 x. B. y ' 2cos 4 x. C. y ' 2sin 4 x. D. y ' 2sin 4 x. Câu 3: Khối chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA 3a và SA vuông góc với mặt đáy. Thể tích của khối chóp S. ABCD là A. 3a 3 . B. a 3 . C. a3 3. D. 6a3 . Câu 4: Bảng biến thiên trong hình vẽ là của hàm số x -1 -∞ +∞ y’ - +∞ -2 y -∞ -2 x 4 2 x 2 x 4 2 x 3 . . . . B. y C. y D. y 2x 2 x 1 x 1 x 1 Câu 5: Lớp 12A có 20 bạn nữ, lớp 12B có 16 bạn nam. Có bao nhiêu cách chọn một bạn nữ lớp 12A và một bạn nam lớp 12B để dẫn chương trình hoạt động ngoại khóa? A. 1220. B. 630. C. 36. D. 320. Câu 6: Cho số dương a khác 1 và các số thực , . Đẳng thức nào sau đây là sai? A. y A. a .a a . . B. a .a a . C. a . a . a D. a . a Câu 7: Hàm số y x2 x 1 có đạo hàm trên là 2 A. y ' 2 x. B. y ' x x. C. y ' 3x. D. y ' 2 x 1. Câu 8: Trong không gian cho hai đường thẳng song song a và b . Kết luận nào sau đây đúng? A. Nếu c cắt a thì c cắt b . B. Nếu c cắt a thì c chéo b . C. Nếu đường thẳng c song song với a thì c song song hoặc trùng b . D. Nếu c chéo a thì c chéo b . Câu 9: Đồ thị trong hình vẽ là đồ thị hàm số y 2 -1 O 1 x -2 A. y x3 3x. B. y x 2 2 x. C. y x 2 2 x. Câu 10: Cho số thực a 1 và các số thực , . Kết luận nào sau đây đúng? 1 A. a 1, . B. a 1, . C. 0, . a Câu 11: Công thức tính diện tích mặt cầu bán kính R là A. S 3 R2 4. B. S R2 . C. S 4 R3 3. Câu 12: Tất cả các họ nghiệm của phương trình 2cos 2 x 9sin x 7 0 là D. y x 3 3x. D. a a . D. S 4 R2 . Trang 1/4 - Mã đề thi 924 A. x .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    26    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.