Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Vật lí lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 101

Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Vật lí lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 101 nhằm giúp học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức, đồng thời nó cũng giúp học sinh làm quen với cách ra đề và làm bài thi dạng trắc nghiệm. | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: VẬT LÍ - LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi có 04 trang) Mã đề: 101 Câu 1: Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch. Đoạn mạch này là đoạn mạch A. có cả điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L. B. chỉ có điện trở thuần R. C. chỉ có cuộn cảm thuần L. D. chỉ có tụ điện C. Câu 2: Khi nói về dao động cưỡng bức và dao động duy trì, phát biểu nào sau đây là sai? A. Dao động duy trì có tần số bằng tần số riêng của hệ dao động. B. Dao động duy trì có biên độ không đổi. C. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức. D. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. Câu 3: Điều kiện để hai sóng giao thoa được với nhau là hai sóng A. cùng phương, cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian. B. chuyển động cùng chiều với cùng tốc độ. C. cùng biên độ, bước sóng, pha ban đầu. D. cùng phương, luôn đi kèm với nhau. Câu 4: Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất lớn tới mặt phân cách với môi trường có chiết suất nhỏ hơn thì A. có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. B. không thể có hiện tượng phản xạ toàn phần. C. hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới bằng 0o. D. luôn luôn xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. Câu 5: Khi dùng một thấu kính hội tụ tiêu cự f làm kính lúp để nhìn một vật, ta phải đặt vật cách kính một khoảng A. giữa f và 2f. B. bằng f. C. nhỏ hơn hoặc bằng f. D. lớn hơn 2f. Câu 6: Hiện tượng cộng hưởng cơ được ứng dụng trong A. máy đầm nền. B. giảm xóc ô tô, xe máy. C. con lắc đồng hồ. D. con lắc vật lý. Câu 7: Các họa âm có A. tần số khác nhau. B. biên độ khác nhau. C. biên độ và pha ban đầu khác nhau. D. biên độ bằng nhau, tần số khác nhau. Câu 8: Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định luật Cu-lông khi đặt điện tích trong chân không? q .q q .q q .q q .q A. F k . 1 2 2 . B. F k . 1 2 2 . C. F

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    25    1    11-06-2023
134    27    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.