Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Vật lí lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 102

Gửi đến các em Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Vật lí lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 102 giúp các em học sinh có thêm nguồn tài liệu để tham khảo cũng như củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi khảo sát. tài liệu. | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: VẬT LÍ - LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề: 102 Câu 1: Hiện tượng siêu dẫn xảy ra ở một số vật liệu khi A. hiệu điện thế giữa hai đầu vật liệu đủ nhỏ. B. hiệu điện thế giữa hai đầu vật liệu đủ lớn. C. nhiệt độ của vật liệu đủ nhỏ. D. nhiệt độ của vật liệu đủ lớn. Câu 2: Điốt bán dẫn có cấu tạo A. gồm hai lớp tiếp xúc p-n và có tính chỉnh lưu, biến điện xoay chiều thành một chiều. B. gồm một lớp tiếp xúc p-n và có tính chỉnh lưu, biến điện một chiều thành xoay chiều. C. gồm hai lớp tiếp xúc p-n và có tính chỉnh lưu, biến điện một chiều thành xoay chiều. D. gồm một lớp tiếp xúc p-n và có tính chỉnh lưu, biến điện xoay chiều thành một chiều. Câu 3: Trong sự lan truyền sóng trên một sợi dây, tại điểm phản xạ, sóng tới và sóng phản xạ A. luôn ngược pha. B. ngược pha nếu vật cản cố định. C. luôn cùng pha. D. ngược pha nếu vật cản tự do. Câu 4: Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi ánh sáng truyền từ A. không khí tới mặt phân cách với nước. B. không khí tới mặt phân cách với thủy tinh. C. nước tới mặt phân cách với không khí. D. không khí tới mặt phân cách với rượu etilic. Câu 5: Xét từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài, đường sức từ là những A. đường tròn nằm trong mặt phẳng chứa dây dẫn và có tâm thuộc dây dẫn. B. đường tròn nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn và có tâm thuộc dây dẫn. C. đường thẳng vuông góc với dây dẫn. D. đường thẳng song song với dây dẫn. Câu 6: Dòng điện không đổi là dòng điện A. không có sự dịch chuyển của các hạt mang điện. B. có cường độ không thay đổi theo thời gian. C. có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian. D. có chiều không thay đổi theo thời gian. Câu 7: Một con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình 0 cos(2 t )(rad) tại nơi có g 2 (m / s2 ) . 6 Chiều dài dây treo con lắc là A. 100cm. B. 25cm. C. 50cm. D. 40cm. Câu 8: Trong dao động cưỡng .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.