Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Vật lí lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 104

Mời các bạn học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Vật lí lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 104 để giúp học sinh hệ thống kiến thức đã học cũng như có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới và giúp giáo viên trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: VẬT LÍ - LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề: 104 Câu 1: Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần của con lắc đơn trong không khí là do A. trọng lực tác dụng lên vật. B. lực căng dây treo. C. lực cản môi trường. D. dây treo có khối lượng đáng kể. Câu 2: Bản chất dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các A. êlectron theo ngược chiều điện trường. B. iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm ngược chiều điện trường. C. iôn dương theo chiều điện trường và các êlectron ngược chiều điện trường. D. iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm, êlectron tự do ngược chiều điện trường. Câu 3: Sóng phản xạ A. ngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ khi gặp một vật cản cố định. B. luôn cùng pha với sóng tới tại điểm phản xạ. C. luôn ngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ. D. ngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ khi gặp một vật cản di động. Câu 4: Biểu thức của định luật Culông về tương tác giữa hai điện tích đứng yên trong chân không là q .q q .q q .q qq A. F k 1 2 2 . B. F k 1 2 . C. F k 1 2 2 . D. F 1 2 . r r r r Câu 5: Để khắc phục tật cận thị, người ta đeo kính là thấu kính A. hội tụ để nhìn rõ vật ở gần. B. hội tụ để nhìn rõ vật ở xa vô cực. C. phân kì để nhìn rõ vật ở sát mắt. D. phân kì để nhìn rõ các vật ở xa vô cực. Câu 6: Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = 2 2cos100πt(A). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là A. I = 1,41A. B. I = 2A. C. I = 4A. D. I = 2,83A. Câu 7: Lực kéo về trong dao động điều hòa A. biến đổi theo thời gian, cùng pha với vận tốc. B. biến đổi theo thời gian, ngược pha với vận tốc. C. biến đổi theo thời gian, ngược pha với li độ. D. khi qua vị trí cân bằng có độ lớn cực đại. Câu 8: Sóng dọc là sóng có phương dao động của các phần tử môi trường A. vuông góc với phương truyền sóng. B. nằm ngang. C. thẳng đứng. D. trùng với phương truyền sóng. Câu 9: Một con lắc lò

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
115    28    1    29-05-2023
85    23    2    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.