Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Vật lí lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 105

Cùng tham khảo Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Vật lí lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 105 dành cho học sinh đang chuẩn bị thi học kì, giúp các em phát triển tư duy, năng khiếu môn Vật lí. Chúc các bạn đạt được điểm cao trong kì thi này nhé. | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: VẬT LÍ - LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi có 04 trang) Mã đề: 105 Câu 1: Số đếm của công tơ điện gia đình cho biết A. công mà các thiết bị điện trong gia đình sinh ra. B. thời gian sử dụng điện của gia đình. C. công suất điện gia đình sử dụng. D. điện năng gia đình sử dụng. Câu 2: Cường độ dòng điện được đo bằng A. nhiệt kế. B. lực kế. C. ampe kế. D. oát kế. Câu 3: Hiện tượng gì quan sát được khi trên một sợi dây có sóng dừng? A. Tất cả các phần tử trên dây đều chuyển động với cùng vận tốc. B. Trên dây có những bụng sóng xen kẽ với nút sóng. C. Tất cả các phần tử của dây đều đứng yên. D. Tất cả các phần tử trên dây đều dao động với biên độ cực đại. Câu 4: Cảm ứng từ trong lòng ống dây hình trụ khi có dòng điện không đổi chạy qua A. tỷ lệ với tiết diện ống dây. B. là đều. C. tỷ lệ với chiều dài ống dây. D. luôn bằng 0. Câu 5: Mắt cận thị khi không điều tiết có A. độ tụ nhỏ hơn độ tụ mắt bình thường. B. điểm cực viễn xa mắt hơn mắt bình thường. C. độ tụ lớn hơn độ tụ mắt bình thường. D. điểm cực cận xa mắt hơn mắt bình thường. Câu 6: Hạt tải điện trong kim loại là A. êlectron, ion dương và ion âm. B. êlectron và ion dương. C. êlectron. D. ion dương và ion âm. Câu 7: Khi nói về dao động cưỡng bức và dao động duy trì, phát biểu nào sau đây là sai? A. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức. B. Dao động duy trì có biên độ không đổi. C. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. D. Dao động duy trì có tần số bằng tần số riêng của hệ dao động. Câu 8: Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch. Đoạn mạch này là đoạn mạch A. chỉ có tụ điện C. C. chỉ có cuộn cảm thuần L. B. chỉ có điện trở thuần R. D. có cả điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L. Câu 9: Dòng điện i 2 2 cos100 t ( A) có giá trị hiệu dụng bằng A. 2 A. B. 2

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.