Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Vật lí lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 111

Nhằm giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tập, Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Vật lí lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 111 dưới đây. Hy vọng đề cương sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới. | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: VẬT LÍ - LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề: 111 Câu 1: Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động cùng phương, cùng tần số không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? A. Biên độ dao động thứ nhất. B. Độ lệch pha của hai dao động. C. Biên độ dao động thứ hai. D. Tần số của hai dao động. Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần? A. Cơ năng của vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian. B. Dao động tắt dần là dao động chỉ chịu tác dụng của nội lực. C. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian. D. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương. Câu 3: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng thì góc khúc xạ A. tỉ lệ thuận với góc tới. B. tăng dần khi góc tới tăng dần. C. luôn bé hơn góc tới. D. luôn lớn hơn góc tới. Câu 4: Khi nói về việc nhận biết loại thấu kính đặt trong không khí, phát biểu nào sau đây sai? A. Thấu kính có một mặt lõm, một mặt phẳng là thấu kính phân kỳ. B. Thấu kính có hai mặt đều lõm là thấu kính hội tụ. C. Thấu kính có hai mặt đều lồi là thấu kính hội tụ. D. Thấu kính có một mặt lồi, một mặt phẳng là thấu kính hội tụ. Câu 5: Dòng điện không đổi là dòng điện có A. cường độ không thay đổi theo thời gian. B. điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây không đổi theo thời gian. C. chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian. D. chiều không thay đổi theo thời gian. Câu 6: Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 và S2. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Tại trung điểm của đoạn S1S2, phần tử nước dao động với biên độ cực đại. Hai nguồn sóng đó dao động A. ngược pha nhau. B. cùng pha nhau. C. lệch pha nhau góc . D. lệch pha nhau góc . 2 3 Câu 7: Chọn phát biểu sai khi nói về lực Lo- ren-xơ ? Độ lớn của lực Lo- ren-xơ tác dụng lên hạt .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    24    1    11-06-2023
124    68    7    11-06-2023
5    108    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.