Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Vật lí lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 112

Với Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Vật lí lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 112 dưới đây sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại kiến thức và kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra sắp tới đạt được kết quả mong muốn. Mời các bạn tham khảo. | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: VẬT LÍ - LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề: 112 Câu 1: Lực kéo về trong dao động điều hòa A. biến đổi theo thời gian, ngược pha với vận tốc. B. khi qua vị trí cân bằng có độ lớn cực đại. C. biến đổi theo thời gian, ngược pha với li độ. D. biến đổi theo thời gian, cùng pha với vận tốc. Câu 2: Một con lắc lò xo gồm quả cầu khối lượng m và lò xo độ cứng k. Khẳng định nào sau đây là sai? A. Độ cứng giảm 4 lần thì chu kỳ tăng 2 lần. B. Khối lượng tăng 4 lần thì chu kỳ tăng 2 lần. C. Khối lượng giảm 4 lần đồng thời độ cứng tăng 4 lần thì chu kỳ giảm 4 lần. D. Độ cứng tăng 4 lần thì năng lượng tăng 2 lần. Câu 3: Dòng điện không đổi là dòng điện có A. chiều không thay đổi theo thời gian. B. chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian. C. điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây không đổi theo thời gian. D. cường độ không thay đổi theo thời gian. Câu 4: Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần của con lắc đơn trong không khí là do A. lực căng dây treo. B. lực cản môi trường. C. dây treo có khối lượng đáng kể. D. trọng lực tác dụng lên vật. Câu 5: Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = 2 2cos100πt(A). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là A. I = 1,41A. B. I = 2A. C. I = 4A. D. I = 2,83A. Câu 6: Biểu thức của định luật Culông về tương tác giữa hai điện tích đứng yên trong chân không là q .q q .q q .q qq A. F k 1 2 2 . B. F k 1 2 2 . C. F 1 2 . D. F k 1 2 . r r r r Câu 7: Sóng dọc là sóng có phương dao động của các phần tử môi trường A. vuông góc với phương truyền sóng. B. nằm ngang. C. thẳng đứng. D. trùng với phương truyền sóng. Câu 8: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về cách mạ một huy chương bạc? A. Dùng muối AgNO3. B. Dùng huy chương làm catốt. C. Đặt huy chương ở giữa anốt và catốt. D. Dùng anốt bằng bạc. Câu 9: Công thức nào sau đây được dùng để tính độ tự cảm của một ống dây rỗng gồm N vòng,

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    29    3    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.