Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Vật lí lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 117

Sau đây là Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Vật lí lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 117 kèm đáp án chi tiết giúp các em học sinh tự đối chiếu, đánh giá sau khi thử sức mình với đề thi. Cùng tham khảo nhé. | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: VẬT LÍ - LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi có 04 trang) Mã đề: 117 Câu 1: Hiện tượng cộng hưởng cơ được ứng dụng trong A. con lắc vật lý. B. giảm xóc ô tô, xe máy. C. máy đầm nền. D. con lắc đồng hồ. Câu 2: Khi dùng một thấu kính hội tụ tiêu cự f làm kính lúp để nhìn một vật, ta phải đặt vật cách kính một khoảng A. giữa f và 2f. B. lớn hơn 2f. C. bằng f. D. nhỏ hơn hoặc bằng f. Câu 3: Số đếm của công tơ điện gia đình cho biết A. thời gian sử dụng điện của gia đình. B. công mà các thiết bị điện trong gia đình sinh ra. C. công suất điện gia đình sử dụng. D. điện năng gia đình sử dụng. Câu 4: Hạt tải điện trong kim loại là A. êlectron, ion dương và ion âm. B. êlectron. C. ion dương và ion âm. D. êlectron và ion dương. Câu 5: Dòng điện i 2 2 cos100 t ( A) có giá trị hiệu dụng bằng A. 2 A. B. 1A. C. 2 2 A. D. 2 A. Câu 6: Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định luật Cu-lông khi đặt điện tích trong chân không? q .q q .q q .q q .q A. F k . 1 2 . B. F k . 1 2 2 . C. F k . 1 2 2 . D. F k . 1 2 . r r r r Câu 7: Trong điôt bán dẫn có A. hai lớp chuyển tiếp p - n. B. ba lớp chuyển tiếp p - n. C. bốn lớp chuyển tiếp p - n. D. một lớp chuyển tiếp p - n. Câu 8: Cho dòng điện chạy qua ống dây, suất điện động tự cảm trong ống dây có giá trị lớn khi A. dòng điện có giá trị lớn. B. dòng điện có giá trị nhỏ. C. dòng điện tăng nhanh. D. dòng điện không đổi. Câu 9: Cường độ dòng điện được đo bằng A. ampe kế. B. nhiệt kế. C. oát kế. D. lực kế. Câu 10: Điều kiện để hai sóng giao thoa được với nhau là hai sóng A. cùng phương, luôn đi kèm với nhau. B. chuyển động cùng chiều với cùng tốc độ. C. cùng biên độ, bước sóng, pha ban đầu. D. cùng phương, cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian. Câu 11: Các họa âm có A. biên độ khác nhau. B. biên độ bằng nhau, tần số khác nhau. C. tần số khác nhau. D. biên độ và pha ban đầu khác nhau. Câu 12: Mắt .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
55    15    2    08-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.