Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Vật lí lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 120

Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Vật lí lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 120 nhằm giúp học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức, đồng thời nó cũng giúp học sinh làm quen với cách ra đề và làm bài thi dạng trắc nghiệm. | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: VẬT LÍ - LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi có 04 trang) Mã đề: 120 Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Đối với tai con người, cường độ âm càng lớn thì cảm giác âm càng to. B. Tai con người nghe âm cao cảm giác “to” hơn nghe âm trầm khi cùng cường độ âm. C. Độ to của âm gắn liền với mức cường độ âm. D. Độ to của âm tỉ lệ thuận với cường độ âm. Câu 2: Bản chất dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các A. iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm, êlectron tự do ngược chiều điện trường. B. iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm ngược chiều điện trường. C. êlectron theo ngược chiều điện trường. D. iôn dương theo chiều điện trường và các êlectron ngược chiều điện trường. Câu 3: Đường sức từ của từ trường gây bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài có dạng là A. các đường thẳng nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn. B. các đường cong hoặc đường tròn hoặc đường thẳng nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn. C. các đường tròn đồng tâm, tâm nằm trên dây dẫn và nằm trên mặt phẳng vuông góc với dây dẫn. D. các đuờng tròn hay đường elip tùy theo cường độ dòng điện. Câu 4: Lực kéo về trong dao động điều hòa A. biến đổi theo thời gian, ngược pha với li độ. B. khi qua vị trí cân bằng có độ lớn cực đại. C. biến đổi theo thời gian, cùng pha với vận tốc. D. biến đổi theo thời gian, ngược pha với vận tốc. Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Chu kì của dao động cưỡng bức bằng chu kì của lực cưỡng bức. B. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức. C. Tần số của dao động cưỡng bức luôn bằng tần số dao động riêng. D. Chu kì của dao động cưỡng bức có thể không bằng chu kì của dao động riêng. Câu 6: Hai quả cầu kim loại M và N có bán kính như nhau, quả cầu M tích điện tích âm qM, quả cầu N tích điện tích âm qN, qM > qN , nối M với N bằng một dây dẫn kim loại, phát biểu nào đúng? A. Trong dây

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
453    29    1    08-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.