Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Vật lí lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 122

Nhằm giúp các em học sinh đang chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tài liệu ôn tập, giới thiệu đến các em Đề thi KS kiến thức THPT năm 2017-2018 môn Vật lí lớp 12 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Mã đề 122 để ôn tập nắm vững kiến thức. Chúc các em đạt kết quả cao trong kì thi! | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: VẬT LÍ - LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề: 122 Câu 1: Chọn phát biểu sai về vật dao động điều hòa? A. Chu kì là khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái dao động lặp lại. B. Chu kì là khoảng thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ biên nọ đến biên kia. C. Chu kì là khoảng thời gian để vật thực hiện được một dao động.@ D. Chu kì là đại lượng nghịch đảo của tần số. Câu 2: Một thiết bị điện xoay chiều có các thông số được ghi trên thiết bị là 220V–5A, vậy A. điện áp hiệu dụng của thiết bị là 220V. B. điện áp cực đại của thiết bị là 220V. C. điện áp tức thời của thiết bị là 220V. D. điện áp tức thời cực đại của thiết bị là 220V. Câu 3: Trong sự lan truyền sóng trên một sợi dây, tại điểm phản xạ, sóng tới và sóng phản xạ A. luôn ngược pha. B. ngược pha nếu vật cản cố định. C. ngược pha nếu vật cản tự do. D. luôn cùng pha. Câu 4: Thực hiện giao thoa sóng trên mặt một chất lỏng với hai nguồn kết hợp cùng pha đặt tại A và B. Biết bước sóng là 4cm. Điểm M trên mặt chất lỏng với MA–MB=6cm. Vậy M thuộc vân giao thoa A. cực tiểu thứ nhất tính từ trung trực của AB. B. cực đại thứ nhất tính từ trung trực của AB. C. cực tiểu thứ hai tính từ trung trực của AB. D. cực đại thứ hai tính từ trung trực của AB. Câu 5: Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi ánh sáng truyền từ A. nước tới mặt phân cách với không khí. B. không khí tới mặt phân cách với thủy tinh. C. không khí tới mặt phân cách với rượu etilic. D. không khí tới mặt phân cách với nước. Câu 6: Hiện tượng siêu dẫn xảy ra ở một số vật liệu khi A. hiệu điện thế giữa hai đầu vật liệu đủ nhỏ. B. nhiệt độ của vật liệu đủ lớn. C. hiệu điện thế giữa hai đầu vật liệu đủ lớn. D. nhiệt độ của vật liệu đủ nhỏ. Câu 7: Mức cường độ âm tại điểm M là L=70dB. Biết cường độ âm chuẩn là I0=10-12W/m2. Cường độ âm tại M là A. I=105W/m2. B. I=10-5W/m2. C. I=107W/m2. D. I=10-7W/m2. Câu 8: Một .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    47    2    08-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.