Đoàn kết, gắn bó, chia sẻ trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ Thông tin - Thư viện trong tình hình mới

Bài viết Đoàn kết, gắn bó, chia sẻ trách nhiệm,hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin - thư viện trong tình hình mới trình bày về báo cáo công tác thông tin thư viện, đưa ra các phương hướng đổi mới công tác ngành thư viện, đổi mới công tác tổ chức, phục vụ và hoàn thành nhiệm vụ mới của công tác Thư viện,. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.