Một vài nét về quá trình hiện đại hóa Thư viện KHXH giai đoạn 2008-2015

Bài viết trình bày về nội dung: Một vài nét khái quát về quá trình hiện đại hóa Thư viện KHXH (2008-2015); Đánh giá quá trình hiện đại hóa Thư viện KHXH giai đoạn 2008-2015; Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hiện đại hóa Thư viện KHXH,. . | Một vài nét về quá trình hiện đại hóa Thư viện KHXH giai đoạn 2008-2015 Nguyễn Lê Phương Hoài(*) Tóm tắt: Thư viện Khoa học xã hội (KHXH), là thư viện đầu ngành về KHXH ở Việt Nam, hiện do Viện Thông tin KHXH quản lý, đã bắt đầu triển khai hiện đại hóa từ năm 1995. Tuy nhiên, phải đến giai đoạn 2008-2015, việc hiện đại hóa Thư viện KHXH mới thực sự được đẩy mạnh. Nội dung bài viết đánh giá khái quát quá trình hiện đại hóa Thư viện KHXH, tập trung vào giai đoạn 2008-2015, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp cụ thể, tiến tới xây dựng nội dung phục vụ việc hiện đại hóa Thư viện cho giai đoạn sau. Đây cũng là nội dung chính được rút ra từ kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài “Quá trình hiện đại hóa Thư viện KHXH giai đoạn 2008-2015” do các cán bộ Viện Thông tin KHXH thực hiện năm 2015. Từ khóa: Thư viện Khoa học xã hội, Viện Thông tin Khoa học xã hội, ISSI, Cơ sở dữ liệu thư mục, Số hóa tài liệu I. Một vài nét khái quát về quá trình hiện đại hóa Thư viện KHXH (2008-2015)(*) 1. Giai đoạn 2008-2012, Thư viện KHXH có trụ sở tại 26 Lý Thường Kiệt (Hà Nội). Đây là giai đoạn bắt đầu có sự quan tâm đầu tư mạnh về tin học hóa các hoạt động và công tác thư viện. Từ năm 2008, Thư viện được xây dựng giao diện web tích hợp, quản trị và phục vụ khai thác các cơ sở dữ liệu (CSDL) trên mạng LAN. Tiếp đó là việc xây dựng, hoàn thiện và mở rộng hệ thống CSDL Thư mục: CSDL Bài trích tạp chí tiếng nước ngoài tại Thư viện KHXH (năm 20092010); các CSDL: Đĩa hát; Biển đảo ở (*) ThS., Viện Thông tin . KHXH; Email: biển Đông; Biên giới phía Tây và Tây Nam; Bản đồ, tạp chí Anh, Pháp về Việt Nam và Đông Dương, Hương ước, ảnh về Campuchia tại Thư viện KHXH. (năm 2011-2012). Từ năm 2010, hệ thống các CSDL được tổ chức khai thác trên mạng Internet. Từ năm 2008, việc triển khai số hóa tài liệu được khởi động và mục tiêu xây dựng Thư viện số KHXH vào năm 2020 được đặt ra. Hàng loạt chương trình phát triển tài liệu số đã được thực hiện, như: Assessment and .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
192    26    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.