Sự hiểu biết của người dân nông thôn ven đô hiện nay về chính sách bảo hiểm y tế

Bài viết trình bày nội dung về: Hiểu biết của người dân về các loại bảo hiểm xã hội; Hiểu biết của người dân về bảo hiểm y tế; Hiểu biết các vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế; Kênh cung cấp thông tin an sinh xã hội và bảo hiểm y tế,. . | Sự hiểu biết của người dân nông thôn ven đô hiện nay về chính sách bảo hiểm y tế Trương Xuân Trường(*) Tóm tắt: Dựa vào kết quả khảo sát thực tế, bài viết đi sâu tìm hiểu và phân tích thực tế về nhận thức và kiến thức của người dân nông thôn ven đô hiện nay ở các khía cạnh: Sự hiểu biết về các loại bảo hiểm xã hội (BHXH), kiến thức về bảo hiểm y tế (BHYT), mức độ hiểu biết về các vấn đề liên quan đến chính sách BHYT, kênh tiếp nhận thông tin về an sinh xã hội và BHYT của người dân hiện nay. Các phân tích dựa trên những bằng chứng khảo sát được tìm hiểu từ góc độ các tương quan đa biến như: giới tính, độ tuổi, học vấn, nghề nghiệp, quy mô gia đình, tình trạng hôn nhân và mức sống. Từ những phân tích Xã hội học, có thể thấy, sự hiểu biết của người dân hiện nay về BHXH nói chung, BHYT nói riêng là rất hạn chế. Một bộ phận đáng kể dân cư hiện nay không hiểu biết hoặc hiểu biết phiến diện, thậm chí hiểu sai về BHXH và BHYT. Đa số người dân chỉ nghe nói hoặc có kiến thức không đầy đủ về các chủ trương, chính sách, pháp luật ở lĩnh vực này. Một trong những nguyên nhân cơ bản của thực trạng đó là hoạt động thông tin, tuyên truyền về BHXH, BHYT còn nhiều bất cập và hạn chế. Từ khóa: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Chính sách bảo hiểm y tế, Nông thôn ven đô (*) Theo BHXH Việt Nam, tính đến ngày 31/5/2016, cả nước đã có 70,95 triệu người có BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 77% dân số. Tuy nhiên, bên cạnh một số nhóm đối tượng thuận lợi tham gia BHYT như lao động khối hành chính sự nghiệp, đối tượng được ngân sách nhà nước đóng thì một số đối tượng khác vẫn còn vận động khó khăn như hộ cận nghèo, hộ nông, lâm, ngư nghiệp, học sinh, sinh viên (Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 2016). Nhiều nghiên cứu gần đây đã cảnh báo con đường phổ cập BHYT toàn dân trước mắt còn nhiều cam go, mặc dù Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 đã có nhiều điểm mới tiến bộ hơn, mang lại nhiều lợi ích hơn cho người sử dụng. Một trong những khó khăn bất cập được nêu lên gần đây là nhận thức và sự hiểu biết của một bộ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.