Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Trung Quốc

Bày viết trình bày các nội dung liên quan về chính sách đối ngoại: Tổng quan chung về chính sách đối ngoại của Mỹ với Trung Quốc; Lựa chọn cân bằng trong chính sách đối ngoại; Các lựa chọn chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Trung Quốc; Những nhược điểm trong chính sách đối ngoại chấp nhận và ngăn chặn; Những yếu tố thành công của chính sách đối ngoại hợp tác và đấu tranh,. bài viết. | Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Trung Quốc JEFFREY A. BADER(*) (2016), A framework for . policy toward China, , Monday, October 10. Trần Ngọc Vui dịch Tóm tắt: Bản tóm tắt sau đây là một phần trong báo cáo “Bầu cử năm 2016 và Tương lai của nước Mỹ”, trong đó các học giả Viện Brookings xác định những thách thức lớn nhất đối với nước Mỹ trong đợt bầu cử này và đưa ra những ý tưởng giải quyết. Bản tóm tắt là một trong loạt bài của Brookings’s Order from Chaos được xuất bản vào tháng 3/2016 (xem tại: ). Tổng quan chung Trong thế kỷ XXI, chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Trung Quốc có tầm quan trọng then chốt và là thách thức lớn. Vậy, chính sách đối ngoại nào đối với Trung Quốc có thể tối ưu hóa lợi ích của Mỹ, lợi ích lớn nào đôi khi mâu thuẫn với lợi ích khác?(*) Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Trung Quốc đang gặp phải nhiều thách thức trong việc vạch ra được một chính sách hữu hiệu và nhất quán. Trung Quốc tham gia vào hoạt động trong hệ thống kinh tế và thương mại toàn cầu và là một nước lớn có đóng góp đáng kể cho các tổ chức quốc tế. Nhưng, chính sách của Trung Quốc thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với việc tuân thủ các quy tắc quốc tế. (*) Nghiên cứu viên cao cấp về chính sách đối ngoại, Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc John L. Thornton, Viện Brookings. Ba chính sách đối ngoại đối với Trung Quốc mà Mỹ có thể lựa chọn nhằm đối phó với Trung Quốc như là một đối thủ đầy thách thức, là: 1) Chính sách đối ngoại Chấp nhận: chấp nhận Trung Quốc lớn mạnh và không can thiệp; 2) Chính sách đối ngoại Ngăn chặn: ngăn chặn Trung Quốc lớn mạnh và 3) Chính sách đối ngoại Hợp tác và Đấu tranh: hợp tác và đấu tranh với Trung Quốc trên toàn cầu và đấu tranh khu vực. Theo quan điểm của tôi, chính sách đối ngoại thứ ba Hợp tác và Đấu tranh là tốt nhất cho Mỹ, vì Mỹ cần có một lộ trình trung gian để bảo .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.