Tổng mục lục tập chí thông tin KHXH năm 2016

Tài liệu về Tổng mục lục tập chí thông tin KHXH năm 2016 trình bày tổng hợp các bài viết chính trong tạp chí Khoa học xã hội năm 2016, . | Th“ng tin Khoa học xž hội, số 63 TỔNG MỤC LỤC t¹p chÝ th«ng tin khoa häc x· héi n¨m 2016 BÀI CHÍNH HỒ SĨ QUÝ PHAN TÂN PHẠM KHIÊM ÍCH PHẠM VĂN DỰ PHẠM VĂN TÂN EDOARDO CAMPANELLA TÔ DUY HỢP PHẠM KHIÊM ÍCH NGUYỄN TẤN HÙNG ĐINH THỊ PHƯỢNG NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH PHẠM THỊ THU HIỀN EDOARDO CAMPANELLA (*) Số tạp chí, số trang. Cần thay đổi thái độ với dân chủ 1, 3(*) Vấn đề xã hội ở Việt Nam và dư luận 1, 16 qua các bộ sưu tập sự kiện năm 2015 Góp phần vào việc nghiên cứu Nhân học trong hội nhập 1, 23 quốc tế hiện nay Tư tưởng nhân văn của Nguyễn Du và giá trị của nó đối với xã hội Việt Nam hiện nay Xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Thủ đô Hà Nội Hồi lưu chảy máu tinh hoa chất xám: Tiền đề giải quyết tình trạng thiếu lao động lành nghề của châu Âu Tôn Quang Hòa dịch Khái niệm và quan niệm về Nghiên cứu cơ bản Góp phần vào việc nghiên cứu Nhân học trong hội nhập quốc tế hiện nay (tiếp theo và hết) Chú giải học với việc phát hiện một số nhầm lẫn trong cách hiểu và giải thích các văn bản triết học kinh điển Hệ tư tưởng: Nguồn gốc, nội hàm 1, 33 1, 40 1, 47 2, 3 2, 11 2, 18 2, 26 Hoạt động tuyển dụng, đào tạo đội ngũ quan lại dưới 2, 34 thời Vua Quang Trung và những hàm ý cho hôm nay Biện pháp giám sát quá trình tuyển chọn quan lại khoa cử của nhà nước phong kiến triều Nguyễn (giai đoạn 18022, 42 1884): Những giá trị và hạn chế Hồi lưu chảy máu tinh hoa chất xám: Tiền đề giải quyết tình trạng thiếu lao động lành nghề của châu Âu 2, 49 (tiếp theo và hết) Tôn Quang Hòa dịch Th“ng tin Khoa học xž hội, số 64 NGUYỄN XUÂN THẮNG NGUYỄN VĂN DÂN LÊ MINH QUÂN TRẦN VĂN KHAM ĐẶNG THỊ ÁNH TUYẾT VÕ THỊ CẨM LY DOUGLAS RUTZEN LÊ CÔNG SỰ ĐÀO ĐÌNH THƯỞNG CUNG THỊ NGỌC ĐOÀN KIM THẮNG PHẠM VĂN HÀ TRỊNH THỊ NGHĨA ANDREW BISHOP LÊ VĂN TÙNG, NGUYỄN VĨNH PHONG NGUYỄN VÂN HẠNH TRẦN THỌ QUANG TOU DOUANGMANY BÙI THỊ HỒNG Kinh tế thế giới và Việt Nam 2014-2015: Nỗ lực phục hồi để chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    74    2    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.