DNA barcoding và nhân nhanh In vitro Dendrobium transparens Wall.ex Lindl

Trong bài viết này, mẫu lan thuộc chi Dendrobium đã được nhận dạng bước đầu ở mức loài dựa trên 4 chỉ thị phân tử (gồm gen nhân và gen lục lạp). Đồng thời, xây dựng quy trình hoàn chỉnh để nhân nhanh in vitro loài này.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
97    44    4    09-06-2023
4    35    1    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.