Nghiên cứu tinh sạch và xác định một số tính chất của catalase từ Bacillus subtilis PY79

Trong bài viết này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu tinh sạch và xác định một số tính chất của catalase từ B. subtilis PY79 với mục tiêu tạo được chế phẩm enzyme có độ tinh sạch và hoạt tính tốt để phục vụ cho các nghiên cứu ứng dụng. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 33, Số 1S (2017) 268-276 Nghiên cứu tinh sạch và xác định một số tính chất của catalase từ Bacillus subtilis PY79 Phạm Thu Hương1, Lê Thị Thủy1, Đinh Nho Thái1,2, Nguyễn Thị Hồng Loan1,2,* 1 Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 334 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam 2 Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 334 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 16 tháng 8 năm 2017 Chỉnh sửa ngày 20 tháng 9 năm 2017; Chấp nhận đăng ngày 10 tháng 10 năm 2017 Tóm tắt: Catalase là enzyme có mặt ở peroxisome trong hầu hết các tế bào hiếu khí và là một thành phần trung tâm của các quá trình khử độc, ngăn chặn nhanh sự hình thành H2O2 bằng cách xúc tác cho quá trình phân giải H2O2 thành H2O và O2. Trong nghiên cứu này, catalase từ Bacillus subtilis PY79 đã được tinh sạch bằng phương pháp tủa ammonium sulfate bão hòa ở nồng độ 50% kết hợp với sắc kí trao đổi ion âm Q-sepharose và sắc kí trao đổi ion dương CM-sepharose. Catalase tinh sạch có hoạt độ riêng là 30717,2 U/mg và hiệu suất thu hồi đạt 8,9%. Enzyme hoạt động trong khoảng pH từ 5 - 11, nhiệt độ 4 40oC và tối thích tại pH 7,0; nhiệt độ 37oC. Enzyme có giá trị Km với H2O2 là 14,4 mM và Vmax đạt 16294,83 U/mg. Ngoài ra, catalase tinh sạch bị ức chế bởi NaN3, FeCl3, FeSO4, NaCl ở các nồng độ lần lượt: 5 µM, 15 mM, 50 mM, 2 M và không bị ảnh hưởng bởi MgSO4 và MnSO4 đến nồng độ 1 M. Từ khóa: Bacillus subtilis PY79, catalase, tinh sạch, tính chất catalase. 1. Mở đầu dụng trong nhiều quy trình công nghệ sinh học khác nhau. Do có hoạt tính phân giải nhanh H2O2 nên catalase có khả năng ức chế sự phân giải của tế bào thần kinh, apoptosis, viêm, lão hóa và một loạt các khối u [5-9]; hỗ trợ phân phối thuốc nội bào [10] và sử dụng trong định lượng cholesterol [11]. Theo một số công bố gần đây, sự giảm của catalase có thể đóng vai trò trong quá trình bạc tóc sớm ở người. H2O2 tự nhiên được tạo ra bởi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.